De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ZSM vs. art. 6 EVRM

Welke vormen van hulp moet de sociaal juridische dienstverlener kunnen bieden om verdachten te helpen met de nadelige gevolgen die ontstaan door de botsing tussen de ZSM-methode en art. 6 EVRM?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ZSM vs. art. 6 EVRM

Welke vormen van hulp moet de sociaal juridische dienstverlener kunnen bieden om verdachten te helpen met de nadelige gevolgen die ontstaan door de botsing tussen de ZSM-methode en art. 6 EVRM?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2013 is de Zo Spoedig Mogelijk-methode (hierna ZSM-methode) in werking getreden.
Binnen deze ZSM-methode werken het Openbaar Ministerie (hierna OM), politie,
Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming samen om veel
voorkomende strafbare feiten sneller af te doen zonder tussenkomst van de rechter.
Tijdens het onderzoek naar de ZSM-methode kwamen een aantal zaken naar voren, zoals
bepaalde rechten die de verdachte toekomen op grond van art. 6 van het Europees verdrag
voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna EVRM), die door de
ZSM-methode geschonden worden. Hierdoor ben ik gaan onderzoeken in hoeverre de ZSMmethode
botst met art. 6 EVRM en wat dit voor nadelige gevolgen heeft voor de verdachte,
met als doel te komen tot een oplossing zodat de sociaal juridische dienstverleners de
verdachte wijzen op hun rechten en hen helpen met het voorkomen van verder nadelige
gevolgen van deze botsing
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de samenleving niet voldoende op de
hoogte is van zowel de ZSM-methode, de rechten die hen toekomen op grond van art. 6
EVRM als de gevolgen die voortvloeien uit de botsing van beide. Hierdoor ondergaat de
verdachte nadelige gevolgen doordat hij onwetend en onvrijwillig afstand doet van rechten
die hem op bepaalde niveaus beschermen tegen de macht van overheidsinstellingen, met
als gevolg dat de strafbeschikking wellicht hoger uitvalt of de verdachte naderhand
geconfronteerd wordt met gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingHogere Juridische Opleiding
AfdelingFaculteit Management en Recht
Datum2015-05-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk