De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

OORdeelsvorming

Hoe wordt de zorgweg in Nederland wat betreft diagnostiek, begeleiding en therapie ervaren door doven en slechthorenden van 18 jaar en ouder?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

OORdeelsvorming

Hoe wordt de zorgweg in Nederland wat betreft diagnostiek, begeleiding en therapie ervaren door doven en slechthorenden van 18 jaar en ouder?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wetenschappelijk onderzoek aangaande de ervaringen van doven en slechthorenden omtrent hun doorlopen zorgweg konden de onderzoekers niet of nauwelijks vinden tijdens hun oriëntatiefase. Hierin wilden zij graag inzicht verschaffen middels de volgende onderzoeksvraag: "Hoe wordt de zorgweg in Nederland wat betreft diagnostiek, begeleiding en therapie ervaren door doven en slechthorenden van 18 jaar en ouder?" De onderzoekers ontdekten, dat op diagnostisch gebied al ruim een halve eeuw werd gewerkt aan het opstellen van protocollen, richtlijnen en standaarden (PRS) om uniformiteit te bewerkstelligen in de zorg. Op het gebied van begeleiding en therapie (BT) daarentegen was een recente ontwikkeling te zien die circa 2 decennia geleden startte. Daarnaast kregen de onderzoekers de informatie uit het werkveld, dat er op het moment van onderzoek nog hard werd gewerkt aan het vervolledigen en verbeteren van de bestaande PRS. Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en of de ontwikkeling van PRS heeft gezorgd voor een andere zorgbeleving, deden de onderzoekers een deels kwantitatief en deels kwalitatief transversaal retrospectief onderzoek middels een enquête met zowel gesloten als open vragen. Uit het onderzoek bleek, dat de respondenten tevreden waren over hun zorgweg. Ze beoordeelden deze met voldoende tot goed. De participanten evalueerden de begeleidende en therapeutische fase zowel kwantitatief als kwalitatief beter dan de diagnostische fase. De kwalitatieve gegevens waren echter zeer uiteenlopend waardoor ze vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ten slotte leidde de ontwikkelingen van de PRS in het begin tot een negatief effect omtrent de tevredenheid welke nu momenteel in positieve zin lijkt bij te trekken. Ondanks de positieve evaluatie zou er nog winst behaald kunnen worden op het gebied van professionaliteit en wat betreft het wegwijs maken in de te belopen zorgweg.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingLogopedie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2015-12-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk