De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dans kinders, dans!

Een actiegericht onderzoek hoe dans- en bewegingstherapie de vertraagde ontwikkeling positief kan beïnvloeden bij kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, armoede en/of het Foetaal Alcohol Syndroom op de ECD centres van The Pebbles Project in Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Dans kinders, dans!

Een actiegericht onderzoek hoe dans- en bewegingstherapie de vertraagde ontwikkeling positief kan beïnvloeden bij kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, armoede en/of het Foetaal Alcohol Syndroom op de ECD centres van The Pebbles Project in Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor dit onderzoek mochten wij drie maanden naar Zuid-Afrika. Door de aanbevelingen van het muziekonderzoek (2013) en met behulp van Antoinette Tamminga zijn we in contact gekomen met The Pebbles Project. Uit het muziekonderzoek bleek dat dans en beweging spontaan ontstond tijdens de muzieksessies. Vanuit daar is dan ook de aanbeveling gedaan om vervolgonderzoek te doen met dans- en bewegingstherapie.
The Pebbles Project richt zich op kinderen die wonen op wijnboerderijen. Deze kinderen hebben te maken met armoede, verwaarlozing en/of het Foetaal Alcohol Syndroom. De ouders die werken en wonen op de wijnboerderijen misbruiken vaak alcohol en/of drugs. Door deze omstandigheden is er een kans dat er bij de kinderen sprake is van een vertraagde ontwikkeling.
Pebbles zorgt ervoor dat de kinderen onderwijs ter beschikking hebben op de Early Childhood Development Centres (ECD Centres).
Door de aanbeveling en de problematiek is de volgende vraagstelling ontstaan: Hoe kan dans- en bewegingstherapie een vertraagde ontwikkeling positief beïnvloeden bij kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, armoede en/of het Foetaal Alcohol Syndroom op de ECD centres in Stellenbosch, Zuid-Afrika, van The Pebbles Project?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn er een aantal acties ondernomen. Zo zijn er gedurende tien weken op drie ECD centres bewegingssessies aangeboden. De kinderen waren in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Elke ECD centre benodigde een andere focus waardoor er uiteindelijk 5 categorieën zijn ontstaan. Deze categorieën zijn verwerkt in een boek In dit boek staan activiteiten die uitgeprobeerd zijn met de kinderen op de drie ECD centres. Als de activiteiten een positieve invloed hadden, zijn deze toegevoegd aan het boek. Activiteiten uit het muziekonderzoek zijn toegevoegd aan deze categorieën. Het uiteindelijke boek is daardoor het dans- en muziekboek geworden.
Dit boek is ontwikkeld met het doel om muziek, dans en beweging toe te voegen aan het bestaande lesprogramma. De leerkrachten op de ECD centres zijn de gebruikers van dit boek. Er is een CD toegevoegd met passende muziek voor de verschillende activiteiten.
Om het boek bekendheid te geven bij de leerkrachten, is er een workshop gegeven tijdens de maandelijkse ECD training. Hierin is een ervaringsgerichte activiteit aangeboden om ze kennis te laten maken met de werking van dans en beweging.
Als conclusie van dit onderzoek kunnen we stellen dat dans- en bewegingsactiviteiten een positieve invloed hebben op de vertraagde ontwikkeling van de kinderen op de ECD centres. Er is een dans- en muziekboek ontwikkeld voor de leerkrachten. Dit boek behoeft training om de activiteiten aan te kunnen bieden. Er was te weinig tijd om dit naar behoren uit te voeren. Vervolgonderzoek kan helpen om het dans- en muziekboek volledig tot zijn recht te laten komen.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk