De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie WK Wielrennen 2012 (15-23 september 2012, Zuid-Limburg)

Economische impact, beleving onder lokale bevolking en promotionele waarde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie WK Wielrennen 2012 (15-23 september 2012, Zuid-Limburg)

Economische impact, beleving onder lokale bevolking en promotionele waarde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg en is uitgevoerd door Zuyd Hogeschool, NHTV Breda en het Mulier Instituut voor Onderzoekers.
Het WK wielrennen was goed voor ruim 130.000 bezoekers die gezamenlijk ruim 390.000
bezoeken aan het evenement brachten. Bijna negen van de tien bezoekers hadden de Nederlandse
nationaliteit en zeven van de tien waren mannen. Ongeveer acht van de tien bezoekers waren
sporters, veelal beoefenaars van een tak van de wielersport. De VIP’s, waaronder genodigden van
de UCI en het LOC, zijn hierbij niet meegeteld. Dat aantal betrof ruim 14.000 personen. Verder
waren er 4.600 renners, begeleiders en officials, 860 technici, 1.250 mediaprofessionals en 1.000
vrijwilligers bij het evenement betrokken. Deze aantallen hebben betrekking op de
topsportevenementen van het WK (wegwedstrijden en tijdritten). De economische impact
verwijst naar de uitgaven van bezoekers, de organiserende stichting, technici, media en
deelnemers (inclusief begeleiders) tijdens het evenement in Zuid-Limburg die zonder het
evenement niet gedaan zouden zijn (additionele uitgaven). Dit betreft een bedrag van 28.793.000
euro, waarvan bijna de helft het gevolg is van bestedingen van bezoekers. Dit bedrag kan worden
beschouwd als een bovengrens, omdat eventuele verdringingseffecten niet zijn verrekend. Door
het bezoek aan het WK wielrennen bleek twintig procent van de niet-sporters (enigszins)
aangemoedigd om te gaan sporten. De bezoekers van het WK wielrennen 2012 beoordelen het
evenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. Dit oordeel is in vergelijking met andere
recent in Nederland georganiseerde grote wielerevenementen, waaronder de start van de Vuelta a
España en de start van de Giro d’Italia, hoog. Als september 2011 wordt vergeleken met september
2012 dan wordt duidelijk dat de ontwikkeling van het aantal (overnachtingen van) buitenlandse
gasten in logiesaccommodaties in Limburg positiever is geweest dan de nationale ontwikkeling.
Het is waarschijnlijk dat het WK wielrennen hieraan een bijdrage geleverd heeft.
De mediawaarde van de gemeten Nederlandse media bedroeg 22,5 miljoen euro. Gezien de
afbakening van het onderzoek zijn er keuzes gemaakt betreffende de te meten media.
Voor het onderzoek onder de printmedia is gekozen voor zeven nationale en vier regionale
kranten (waaronder de twee kranten uitgegeven door Mediagroep Limburg). Huis-aan-huisbladen
en artikelen uit tijdschriften zijn niet in het onderzoek meegenomen. Het bereik van de kranten is
141 miljoen, met een bijbehorende mediawaarde van 4,9 miljoen euro.
De TV-aandacht die het WK wielrennen in Nederland heeft genoten bedraagt vijftig uur. Voor het
onderzoek zijn zenders en omroepen geselecteerd die nieuws en sportuitzendingen verzorgen.
Het bereik van de TV-uitingen is 49 miljoen, met een bijbehorende mediawaarde van 16,8 miljoen
euro. De internationale TV-aandacht was groot: in 22 landen hebben er uitzendingen
plaatsgevonden die samen goed waren voor ruim 459 uren uitzendtijd. Het aantal kijkers
(cumulatief) heeft wereldwijd ruim 176 miljoen bedragen.
Het evenement was goed voor twintig uur aandacht op de Nederlandse radio. Voor het onderzoek
zijn twee zenders geselecteerd, Radio 1 (de zender waarop de NOS haar sportuitzendingen
verzorgt) en L1 Radio, (de regionale zender uit Limburg). De radiozendtijd vertegenwoordigt een
waarde van ruim 800.000 euro.
Wereldwijd zijn in september 2012 ruim 16.000 artikelen over het WK wielrennen
verschenen op buitenlandse online nieuwssites. Van de geanalyseerde 2.200 artikelen op
Nederlandse online nieuwssites bleek de toon overwegend positief.
Er hebben 107 side events plaatsgevonden, op het gebied van breedtesport, cultuur en (top)sport.
Naast de side events zijn activiteiten ondersteund in het kader van de Wieler Impuls regeling.
Vanuit dit initiatief hebben 63 activiteiten plaatsgevonden waaraan 44.000 mensen deelnamen.
Het aantal bezoekers bij deze activiteiten bedroeg ruim 134.000.
De lokale bevolking – inwoners van de partnergemeenten - geeft het evenement een gemiddeld
rapportcijfer van 7,0. Bewoners die het evenement ook bezocht hebben, kwamen uit op een
oordeel van gemiddeld 7,8. In het kader van het onderling verbindende effect dat
sportevenementen kunnen hebben, is bekeken in welke mate er sprake is van draagvlak voor
topsportevenementen in het algemeen. Bijna zeven op de tien inwoners vindt het terecht dat
topsportevenementen in de regio georganiseerd worden. Twee derde van de inwoners is trots op
het feit dat het WK wielrennen in hun woonplaats heeft plaatsgevonden. Verder is gebleken dan
bijna twee derde vindt dat het evenement een grote aanwinst voor de regio is en nog geen één op
de tien van de inwoners heeft zich gestoord aan het evenement. Circa zeven van de tien inwoners
vindt de positieve effecten van het evenement belangrijk, terwijl ruim de helft de negatieve
effecten acceptabel vindt. Deze cijfers zijn positiever dan bij andere in Nederland georganiseerde
(eenmalige) grote wielerevenementen, waaronder de start van de Tour de France in Rotterdam
(2010) en de start van de Giro d’Italia in Amsterdam (2010).

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
AfdelingFaculteit Hotel en Facility Management
LectoraatLectoraat Toerisme en Cultuur
Jaar2013
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk