De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ZZP-er en de WSNP

Een hele onderneming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ZZP-er en de WSNP

Een hele onderneming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zelfstandigen krijgen regelmatig te maken met debiteuren die niet of te laat betalen. Dit vergroot de
kans dat zelfstandigen in financiële problemen komen. Ook privéschulden kunnen het voortbestaan
van de onderneming van de zzp-er in gevaar brengen. Doordat er steeds meer zzp-ers zijn, neemt het
aantal aanvragen door hen voor toelating in de Wsnp ook toe. Vrijwel alle zzp-ers die in de Wsnp
terecht komen, moeten stoppen met hun bedrijf en worden geacht in loondienst te gaan werken. Dit
terwijl de Wsnp ook bedoeld is voor natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen. Met
dit gegeven zal de rechtspraak iets moeten doen. Er bestaat binnen de rechtspraak enige
terughoudendheid om zzp-ers toe te laten tot de Wsnp. Deze terughoudendheid is met name
gebaseerd op het niet of onvoldoende kunnen toetsen of de ondernemingsschulden te goeder trouw
zijn ontstaan: was het aangaan van de schuld, het doen van investering verantwoord of niet? De
Recofa-richtlijnen die gehanteerd worden, gaan daarom in beginsel uit van het beëindigen van de
onderneming, tenzij er lopende zaken afgehandeld moeten worden. Tegelijkertijd is er binnen de
rechtspraak een tendens zichtbaar om werknemer en zzp-er in meer gevallen gelijk te stellen, ook
bij toelating tot de Wsnp. Uit het praktijkonderzoek is af te leiden dat rechters bereid zijn zzp-ers
toe te laten tot de Wsnp en bewindvoerders bereid zijn hun bewindvoering op zich te nemen, mits er
voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Allereerst moet er controleerbare informatie zijn omtrent het
ontstaan van de schulden, de levensvatbaarheid van de onderneming en de persoon van de
schuldenaar. Verder moeten de risico’s overzienbaar en hanteerbaar zijn. Tenslotte moet het voor
de boedel ook iets opleveren; het belang van de schuldeisers dient immers voorop te staan. Om dit
te kunnen bereiken dienen er voorwaarden te worden gesteld aan de zzp-er voordat hij wordt
toegelaten tot de Wsnp en toestemming krijgt zijn bedrijf voort te zetten of zelfs een bedrijf te
starten. Die voorwaarden moeten enige houvast bieden aan de rechters-commissarissen en de ter
zake kundige bewindvoerders en boekhouders om de controle goed uit te kunnen voeren.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingHogere Juridische Opleiding
AfdelingFaculteit Management en Recht
PartnerRechtbank Limburg
Datum2015-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk