De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van greppels op de kwaliteit van hooilanden in het Reestdal : mogelijkheden voor herstel en beheer van hooilanden langs de Reest

Rechten: Wageningen University & Research

De invloed van greppels op de kwaliteit van hooilanden in het Reestdal : mogelijkheden voor herstel en beheer van hooilanden langs de Reest

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Stichting Landschap Overijssel beheert verschillende typen hooilanden in het Reestdal. Kenmerkend en botanisch waardevol voor het beekdal zijn de Dotterbloemhooilanden. Deze hooilanden zijn begreppeld om overtollig regenwater af te voeren. De kwaliteit van deze Dotterbloem-hooilanden gaat de laatste decennia sterk achteruit. Om deze redenen is eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de hooilanden zijn verdroogd en verzuurd. Oplossingen voor de problemen zijn vooral regionaal van aard, maar op korte termijn niet uitvoerbaar. Lokale maatregelen zijn op korte termijn wel uitvoerbaar, maar het is niet bekend of de standplaatscondities van Dotterbloemhooilanden hierdoor kunnen verbeteren

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk