De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking akkerbouw – veehouderij Noordoost-Nederland

onderweg naar kringlooplandbouw

Open access

Samenwerking akkerbouw – veehouderij Noordoost-Nederland

onderweg naar kringlooplandbouw

Open access

Samenvatting

De huidige manier van boeren heeft een grote impact op het milieu. Om de negatieve invloeden op het milieu in te perken heeft het ministerie van LNV een nieuwe visie op de agrarische sector geschreven. Onderdeel van deze visie is kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw zou de impact van de agrarische sector op het milieu kunnen verkleinen. Een voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen de agrarische sectoren. Onderzocht is hoe de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij in Noordoost-Nederland geoptimaliseerd en daarmee gestimuleerd kan worden. Gekeken is welke vormen van samenwerking er in Noordoost-Nederland al zijn en wat de voordelen hiervan zijn voor agrariërs. Daarnaast zijn de belemmeringen en invloeden van stakeholders onderzocht. Dit is onderzocht door middel van literatuuronderzoek en een enquête verspreid onder akkerbouwers en veehouders in Noordoost-Nederland.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Delphy Team Akkerbouw Noordoost-Nederland
Datum2020-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk