Search results

 1. De klaskrant

  Authors:
  Snijders, Harrie
  Object type:
  Bachelor thesis
  Date:
  2017-09-27
  Keywords:
  • schrijven
  • schrijfonderwijs
  • schrijfopdrachten
  • informatieve teksten
 2. Het ondersteunen van de Nederlandse taal door middel van gebaren bij anderstalige kinderen

  Authors:
  Engelen, Britt (student)
  Object type:
  Bachelor thesis
  Date:
  2017-09-05
  Keywords:
  • communicatie
  • anderstaligen
  • taalontwikkeling
  • gebarentaal
  • migranten
 3. Planmatig werken aan sociaal emotioneel leren

  Authors:
  Groot, Marja de (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-09-02
  Keywords:
  • basisonderwijs
  • sociaal emotioneel leren
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • empathie
  • planmatige aanpak
 4. Groepspresentaties als motor voor HGW

  Authors:
  Hanssen, Muriel (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • professionele leergemeenschap
  • 1-zorgroute
  • veranderingsprocessen
  • groepspresentaties HGW
  • uitgangspunten HGW
  • HGW-cyclus
  • implementatie HGW
  • schoolvisie
  • teamcultuur
  • eigenaarschap en motivatie
 5. LOB

  Authors:
  Gaal, Ilse van (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)
  • Big Picture Learnig (BPL)
  • loopbaancompetenties
  • coaching
  • zelfsturing
 6. Op weg naar meer studiesucces voor jongens

  Authors:
  Leenen, Pia (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • hoger beroepsonderwijs
  • studiesucces
  • jongens
  • begeleiding
 7. Je kunt op mij rekenen!

  Authors:
  Brouwers, Ine (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-30
  Keywords:
  • rekenen
  • mbo
  • hoofdrekenen
  • direct instructiemodel
  • referentiekader
  • effectieve instructie
  • vermenigvuldigen
  • delen
  • benodigde rekenvaardigheden
  • rekenstrategieën
  • middelbaar beroeps onderwijs
 8. Stap voor stap gaat rekenen leven

  Authors:
  Kemperman, Erica (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-29
  Keywords:
  • rekenen
  • feedback
  • drieslagmodel
  • omgaan met verschillen
  • focus op sterke kanten
 9. Met beeld en woord ondersteunen

  Authors:
  Marijnissen, Suzanne (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-29
  Keywords:
  • oplossingsgericht coachen
  • professioneel handelen
  • professionele ondersteuning
  • bewustwording
  • beeldbegeleiding
  • reflectie
 10. Het verbeteren van het pedagogisch klimaat door middel van het aanleren van gedragsverwachtingen en belonen van bijbehorend gedrag

  Authors:
  Rijpert, Megan (student)
  Object type:
  Master thesis
  Date:
  2017-08-27
  Keywords:
  • ongewenst gedrag
  • pedagogisch klimaat
  • gedragsverwachtingen
  • Positive Behavior Support
  • behaviorisme
  • belonen
RSS

Filter

Organisation

Object type

Date

Role

Author

Language