Zoekresultaten

 1. Beheerstrategie Vechtpark : monding Molengoot

  Auteurs:
  Siemens, W. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2014
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • natuurontwikkeling
  • biodiversiteit
  • landgebruiksplanning
  • recreatie
  • overijssel
  • regional planning
  • nature development
  • biodiversity
  • land use planning
  • recreation
  • overijssel
 2. Wat verwacht de omgeving van omgevingsmanagement? : een onderzoek naar de verwachting van stakeholders en opdrachtgevers ten aanzien van informatievoorziening bij projecten in de realisatiefase

  Auteurs:
  Aarts, E. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2014
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • wegenbouw
  • waterschappen
  • uitvoerbaarheid
  • projecten
  • deskundigen
  • regional planning
  • road construction
  • polder boards
  • workability
  • projects
  • experts
 3. Rivierzones bij kleine nederzettingen : onderzoek naar de relatie tussen nederzetting en rivier

  Auteurs:
  Eiting, J. (student); Lempsink, S. (student); Nillessen, J. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschapsarchitectuur
  • ijssel
  • stedelijke planning
  • historische geografie
  • dijken
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape architecture
  • river ijssel
  • urban planning
  • historical geography
  • dykes
  • overijssel
 4. Op de grens van land en water : onderzoek naar de beleving van woonvormen met water in Nederland

  Auteurs:
  Edinga, M. (student); Fraza, M. (student); Korteweg, E. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • belevingswaarde
  • huisvesting
  • water
  • landschapsarchitectuur
  • regionale planning
  • landgebruik
  • omgevingspsychologie
  • experiential value
  • housing
  • water
  • landscape architecture
  • regional planning
  • land use
  • environmental psychology
 5. Metropolitaan landschap als duurzame biomassamotor : een maatschappelijke kosten-batenanalyse en vergelijking van twee beheermethoden

  Auteurs:
  Karels-van Krimpen, A. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • groene zones
  • kosten-batenanalyse
  • regionale planning
  • ecosystemen
  • wegbermen
  • flora
  • vegetatiebeheer
  • stedelijke gebieden
  • noord-holland
  • biobased economy
  • green belts
  • cost benefit analysis
  • regional planning
  • ecosystems
  • roadsides
  • flora
  • vegetation management
  • urban areas
  • noord-holland
  • biobased economy
 6. Een onderzoek naar een haalbare methode van KRW maatregelen naar ingrepen in de Boven Slinge

  Auteurs:
  Nieuwenhuis, D. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • stroomgebieden
  • regionale planning
  • landgebruik
  • ecohydrologie
  • aquatische ecologie
  • waterlopen
  • kaderrichtlijn water
  • achterhoek
  • watersheds
  • regional planning
  • land use
  • ecohydrology
  • aquatic ecology
  • streams
  • water framework directive
  • achterhoek
 7. Inrichtingsadvies voor Leyerweerdslanden en Exosche Aa : onderdeel van de herinrichting van de Regge te Overijssel

  Auteurs:
  Bekker, W. (student); Gilissen, R. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • waterlopen
  • regionale planning
  • belemmerde afwatering
  • agrohydrologie
  • bodem
  • flora
  • landgebruik
  • salland
  • streams
  • regional planning
  • impeded drainage
  • agrohydrology
  • soil
  • flora
  • land use
  • salland
 8. Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost

  Auteurs:
  Reinink, W. (student); Rijneveld, G.. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • veenweiden
  • regionale planning
  • natuurbescherming
  • ecologische hoofdstructuur
  • kaderrichtlijn water
  • polders
  • weidevogels
  • krimpenerwaard
  • zuid-holland
  • peat grasslands
  • regional planning
  • nature conservation
  • ecological network
  • water framework directive
  • polders
  • grassland birds
  • krimpenerwaard
  • zuid-holland
 9. De nieuwe poort tot stadspark Transwijk : vertoeven, wonen en werken op Kanaleneiland in Utrecht

  Auteurs:
  Schrijver, R. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • ruimtelijke ordening
  • regionale planning
  • stedelijke gebieden
  • huisvesting
  • gemeenschappen
  • utrecht
  • physical planning
  • regional planning
  • urban areas
  • housing
  • communities
  • utrecht
 10. Ruimtelijke beleving in een cultuurhistorische omgeving

  Auteurs:
  Klip, R. van der (student); Harmsen, J. (student)
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschapsarchitectuur
  • cultuurlandschap
  • kastelen
  • bommelerwaard
  • regional planning
  • landscape architecture
  • cultural landscape
  • castles
  • bommelerwaard
RSS