Details

Titel

Optreden als netwerkcoördinator

Subtitel
Handvatten voor de ambulant werker bij psychiatrische problematiek
Documenten
Auteur
Gerrits-Dieleman, M.K. (student)
Organisatie
HZ University of Applied Sciences
Instituut
Academie voor Zorg & Welzijn
Opleiding
Social Work
Rubriek
Mens & Maatschappij
Trefwoorden
sociaal netwerk, netwerkcoördinatie, psychiatrie, borderline persoonlijkheid, depressies, verslavingen, ambulant, Leger des Heils
Samenvatting

De afgelopen jaren maakt de overheid burgers steeds meer attent op het zorgen voor het eigen welzijn en dat van de ander. De veranderingen in de zorgsector, de nieuwe WMO en de Participatiewetgeving, vragen een vernieuwde, netwerkgerichte werkwijze van de medewerkers van het Afdeling Extramuraal van het Leger des Heils in Terneuzen. Verscheidene medewerkers hebben aangegeven het lastig te vinden om netwerkcoördinerend te werk te gaan bij psychiatrische problematiek. Om die reden is er onderzoek verricht naar netwerkcoördinatie en netwerkgericht werken bij cliënten met alcoholafhankelijkheid, cliënten met middelenafhankelijkheid (drugs), cliënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en cliënten met een depressieve stoornis. Uit het onderzoek is gebleken dat er enerzijds weerstand heerst bij cliënten en vaak ook bij hulpverleners zelf om het netwerk bij de begeleiding te betrekken. Anderzijds zijn leden uit het sociale netwerk vaak teleurgesteld in de cliënt of kunnen zij de problematiek en de gevolgen daarvan moeilijk accepteren. Het ambulante team van het Leger des Heils in Terneuzen dient oog te hebben voor die weerstand, niet alleen bij de cliënt maar ook bij zichzelf en het betrokken netwerk, om vervolgens actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om die weerstand te verminderen of weg te nemen. Een goede vertrouwensrelatie is belangrijk om weerstand bij de cliënt te verminderen. Daarnaast zullen cliënten gemotiveerd moeten worden om een beroep te doen op hun netwerk, door te ervaren dat een hulpverlener niet de ultieme oplossing is. Tot slot bieden vrijwilligers veel mogelijkheden, maar daar is nog gerichter onderzoek voor nodig.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2017-03-13
Begeleider
Heijden, E. van der
Looij, J.
Instelling
Leger des Heils, Terneuzen
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden