Details

Titel

Alles-in-1 voor ouderen in een zorginstelling

Subtitel
een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van internet, televisie en telefonie door ouderen in relatie tot de toegang tot deze diensten
Documenten
Auteur
Smelik, Mark (student)
Organisatie
Hogeschool Windesheim
Opleiding
Toegepaste Gerontologie
Rubriek
Mens & Maatschappij
Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de uitrol van het nieuwe initiatief van Diversions: de Generation Journey. Met dit model wil zij andere bedrijven en organisaties helpen om in te spelen op de vergrijzing. Daarin staat centraal dat de levensfase ‘ouderdom’ door iedere generatie op een andere manier wordt ingevuld, wanneer zij daar deel van gaan uitmaken. De ‘oudere van vandaag is niet de oudere van morgen’. Uit eigen ervaring merkt Diversions dat de praktijk hier vaak niet op is ingericht. Met dit onderzoek wil het marketingbureau bewustwording creëren en de Generation Journey voorstellen als oplossing voor partijen die met hun product of dienstverlening zich willen richten op ouderen. Het onderzoek vertrekt vanuit enkele grote ontwikkelingen in de maatschappij: de vergrijzing en de digitalisering. Er komen steeds meer ouderen en de invloed van ICT op ons dagelijks leven neemt toe. Ouderen maken daarbij steeds vaker gebruik van internet en digitale televisie, vooral de babyboomers. Op basis van eigen ervaring vraagt Diversions zich af of deze digitale ouderen dat kunnen blijven doen wanneer een verhuizing naar een intramurale zorginstelling noodzakelijk is. Daaruit is de volgende probleemstelling voor het onderzoek ontstaan: In welke mate sluit de toegang tot internet, televisie en telefonie binnen intramurale zorginstellingen aan bij het gebruik van deze diensten door verschillende generaties ouderen? Methoden De probleemstelling is op te splitsen in twee delen: de toegang tot internet, televisie en telefonie binnen zorginstellingen en het gebruik van deze diensten door verschillende generaties ouderen. Er is gekozen om voor het eerste gedeelte kwantitatief onderzoek uit te voeren en voor het tweede gedeelte kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd in de vorm van crosssectioneel surveyonderzoek: een enquête onder zorginstellingen. Voor het kwalitatief onderzoek zijn twee focusgroepen georganiseerd met 7 tot 10 ouderen uit twee verschillende generaties: de stille generatie en de babyboomgeneratie. Resultaten Uit de enquête blijkt dat intramurale zorginstellingen vaak nog een standaard aanbod hebben voor internet, televisie en telefonie. Vooral voor televisie, wat in veel gevallen met een analoge aansluiting wordt aangeboden. Veel bewoners maken ook gebruik van dit standaard aanbod voor televisie. Daarentegen maken weinig bewoners gebruik van het aanbod voor internet. Buiten het standaard aanbod kunnen bewoners bij ongeveer 50% van de zorginstellingen kiezen voor een andere aanbieder of abonnementsvorm. Intramurale zorginstellingen merken wel een toenemende vraag naar digitale televisie en/of internet bij bewoners. Echter zien we een generatie (babyboomgeneratie) aankomen die veel meer en op verschillende manieren gebruik maakt van internet, televisie en telefonie dan de voorgaande generatie (stille generatie). Waar de ‘stillen’ afwerend zijn tegenover internet en de modernste technologieën, wordt dit door de babyboomers juist omarmd. Het maakt een groot deel uit van hun dagelijks leven. Conclusie Deze verschillen tussen de generaties zullen in de (nabije) toekomst merkbaar worden, ook bij intramurale zorginstellingen. De verwachting is dat steeds meer nieuwe bewoners op hun eigen manier gebruik willen maken van internet, televisie en telefonie. De huidige toegang tot deze diensten binnen intramurale zorginstellingen is hier nog niet op voorbereid. Aanbevelingen De aanbeveling is dan ook aan zorginstellingen om het aanbod voor internet, televisie en telefonie te herzien en te vernieuwen. Zij zullen minder op het collectieve aanbod gericht moeten zijn, maar meer naar maatwerk voor bewoners gaan waarbij eigen regie centraal staat. Dit zijn kernwaarden voor de toekomst. Niet alleen voor zorginstellingen, maar voor alle bedrijven, overheden en instanties geldt dat de bewustwording betreft de nieuwe oudere belangrijk is. Om erachter te komen hoe je op de juiste manier kunt aansluiten bij de beleving en behoeften van deze doelgroep, kan de Generation Journey als oplossing worden gebruikt.

Soort object
Bachelorscriptie
Datum
2017-06
Plaats
Apeldoorn
Begeleider
Bakker, F.C.
Instelling
Diversions
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden