De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De betekenisgeving door oudere vrijwilligers aan hun co-creatie bij de bachelor Toegepaste Gerontologie

De betekenisgeving door oudere vrijwilligers aan hun co-creatie bij de bachelor Toegepaste Gerontologie

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag welke betekenis ouderen geven aan hun vrijwillige participatie middels co-creatie bij de bachelor Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Windesheim en welke condities daarvoor benodigd zijn. Er is onderzocht of deze co-creatie bijdraagt aan een goed en betekenisvol leven zoals beschreven door Barnett (2012). De motieven (betekenisgeving) en condities voor participatie zijn verkregen middels topic interviews en twee focusgroepen met zes bij het onderwijsprogramma betrokken ouderen. Daaruit is een motievenkader voortgekomen met 29 motieven, ingedeeld in tien thema’s. Van deze motieven werden er vijf door alle respondenten genoemd: ‘bijdrage leveren/meerwaarde’, ‘leren is leuk’, ’waardering’, ‘intergenerationeel werken’ en ‘groepssfeer’. Voor alle respondenten draagt co-creatie bij aan de elementen van een goed en betekenisvol leven, echter is niet elk motief eenduidig onder te brengen bij één van deze elementen. De vastgestelde condities voor de co-creatie betreffen waardering, facilitering en communicatie. De onderwijsspecifieke onderzoekscontext maakt dat er zowel meer motieven als meer condities gevonden zijn dan de literatuur laat zien. De geïnventariseerde motieven en condities worden omgezet in beleidsaanbevelingen ten bate van duurzame betrokkenheid en werving van vrijwillige participanten. Vervolgonderzoek kan het motievenkader valideren. Ook de toepasbaarheid in aanpalende onderwijssectoren waar ouderenparticipatie waardevol is kan worden gestaafd.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Hogeschool Windesheim
Datum2018-09-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk