De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van recreatie op broedvogels in De Zanding

Open access

Invloed van recreatie op broedvogels in De Zanding

Open access

Samenvatting

Recreatie in natuurgebieden in Nederland neemt in steeds grotere mate toe en de verwachting is dat deze in de toekomst nog verder toe zal nemen. Natuurgebieden liggen daarom vaak vol met wandelpaden om al deze recreanten door de Nederlandse natuur te begeleiden. Wat de invloed is op de toename van recreatie op de broedvogels is echter nog grotendeels onbekend. Door middel van een broedvogelmonitoring is onderzocht wat het effect is van de vele wandelpaden in De Zanding te Otterlo op de broedvogels van het gebied. De volgende hoofdvraag stond hierbij centraal: Wat is het effect van de wandelpadenstructuur in De Zanding op de ligging en dichtheid van de nesten van de broedvogels: boomleeuwerik, grauwe vliegenvanger, groene specht, kneu, koekoek, matkop, nachtzwaluw, roodborsttapuit en zwarte specht?

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2018-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk