De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met je kop in het zand

investeren in kapitaal onder het maaiveld

Met je kop in het zand

investeren in kapitaal onder het maaiveld

Samenvatting

Dit boekje schetst een beeld van de problematiek rond bodemkwaliteit voor de Nederlandse landbouw en wat er nodig is om het handelingsperspectief voor ondernemers op bedrijfsniveau te verbeteren. Het eerste hoofdstuk gaat over de actualiteit ende urgentie van het verlies aan bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de oorzaken hiervan en hoofdstuk 3 gaat in op de maatregelen die verdere verslechtering kunnen voorkomen of de bodemvruchtbaarheid kunnen verbeteren. Waarom het niet vanzelfsprekend is dat boeren de juiste keuzes maken staat toegelicht in het vierde hoofdstuk. In hoofdstuk 5 staat aangegeven wat de insteek is van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer in deze context. Tot slot gaat het laatste hoofdstuk in op de ambitie van het lectoraat om een structurele verandering aan te brengen in de kennisinfrastructuur, in het bijzonder de rol van het hoger onderwijs daarin met betrekking tot agrarisch bodembeheer.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
LectoraatDuurzaam Bodembeheer (Aeres)
Datum[2016]
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk