De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Provinciaal beschermingsplan noordse woelmuis

Provinciaal beschermingsplan noordse woelmuis

Samenvatting

De noordse woelmuis (Microtus oeconomus) is een prioritaire habitatrichtlijnsoort, waarmee instandhouding van deze soort wettelijk verplicht is. Bovendien komt de ondersoort (Microtus oeconomus arenicola) enkel in Nederland voor en heeft daarmee internationale betekenis. Uit de verspreidingsgegevens blijkt dat in heel Nederland een achteruitgang gaande is. Ook in Zeeland is dit het geval. Daar zijn de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Kop van Schouwen aangewezen voor de noordse woelmuis. De instandhoudingsdoelen voor deze soort bestaan uit behoud, uitbreiding of verbetering van de omvang en kwaliteit van het leefgebied en behoud of uitbreiding van de populatie. Het doel van dit onderzoek was om bestaande kennis bijeen te brengen, om zo inzicht te krijgen in de manier waarop voldaan kan worden aan de instandhoudingsdoelen voor de noordse woelmuis in Zeeland.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Provincie Zeeland
Datum2019-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk