De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van drukdrains op het voorkomen van insecten

De invloed van drukdrains op het voorkomen van insecten

Samenvatting

Bodemdaling in veenweidegebieden is een ongewenst proces dat jaarlijks veel broeikasgassen uitstoot en een hoge kostenpost is voor verschillende partijen. Om dit proces tegen te gaan, is het noodzakelijk om het veenpakket voldoende nat te houden. Een van de opties hiervoor is het gebruik van ondergrondse drainage, oftewel drukdrains. Aangezien drukdrains en andere innovatieve methoden nog vrij nieuw zijn in Nederland, is hier een programma voor opgericht om deze methoden in de praktijk te testen: het Innovatie Programma Veen (IPV). Naast dat drukdrains gebruikt kunnen worden om bodemdaling tegen te gaan, is het mogelijkerwijs ook een optie om deze methode te gebruiken om vochtig weidevogelgrasland te creëren. Onderzoek naar de invloed van vernatting middels drukdrains op het voorkomen van bovengrondse insecten in vergelijking met graslanden zonder drukdrains in de Zuiderpolder.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Landschap Noord-Holland
Datum2020-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk