De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verschil in blootstelling aan groen en natuur tussen studenten met en zonder een depressieve aandoening

het verschil in bezoeken aan natuur en groene voorzieningen, groen in huis en groen op werk en op school tussen studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen met en zonder een depressieve aandoening

Het verschil in blootstelling aan groen en natuur tussen studenten met en zonder een depressieve aandoening

het verschil in bezoeken aan natuur en groene voorzieningen, groen in huis en groen op werk en op school tussen studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen met en zonder een depressieve aandoening

Samenvatting

Onderzocht is of er een associatie is tussen de blootstelling aan groen en natuur en studenten met of zonder een depressieve aandoening. Verschillende onderzoeken geven bewijs dat natuur een reducerende werking op stress-, depressie- en angstklachten heeft. In lijn met de literatuur werd er verwacht dat studenten met een depressieve aandoening minder in aanraking komen met groen; minder vaak planten in huis, op school of werk hebben, uitzicht hebben op planten (thuis, op school of op werk), wandelen en natuurfoto's of -films kijken dan studenten zonder depressieve aandoening. Om dit te onderzoeken is een enquête met een vragenlijst om de blootstelling aan groen te bepalen en de University Student Depression Inventory (USDI) vragenlijst om te bepalen of de participanten een sterke- of een lichte tot geen indicatie voor een depressieve aandoening hadden verspreid. Een Chi-Square toets is uitgevoerd om te bepalen of er een associatie is tussen het bezoeken aan natuur en groene voorzieningen/groen in huis/groen op werk of school en een depressieve aandoening.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk