De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aardgasvrije voetbalverenigingen

Aardgasvrije voetbalverenigingen

Samenvatting

Nederland kent ongeveer 3000 amateurvoetbalverenigingen. (Bijna) al deze verenigingen gebruiken aardgas voor de verwarming van de accommodaties en voor het verwarmen van water. De landelijke overheid heeft in 2019 het Klimaatakkoord opgesteld met als doel om in 2050 een CO2-reductie van 95% te hebben. Om dit doel te bereiken moeten in 2050 ongeveer 7 miljoen woningen en 1 miljoen overige gebouwen van het aardgas af zijn. Dit raakt ook de sport. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft uitgesproken zich mede te willen inzetten om deze doelstelling te halen. Om amateurvoetbalverenigingen te helpen bij verduurzaming heeft de KNVB in 2017 De Groene Club opgericht. Tot nu toe heeft De Groene Club zich vooral gericht op elektriciteitsbesparing. Nu is het moment aangebroken om ook op het gebied van warmtevoorziening (gas) te verduurzamen. In dit onderzoek is achterhaald wat amateurvoetbalclubs nodig hebben om van het aardgas af te gaan. Hiervoor is een enquête uitgezet onder 800 voetbalverenigingen. Allereerst is gekeken waar verenigingen nu staan in het proces richting aardgasvrij. Uit de enquête blijkt dat bijna 85% van de verenigingen nog geen concrete plannen heeft hoe ze aardgasvrij kunnen worden. De rest van de verenigingen heeft dit wel, of is al aardgasvrij. Er zijn dus nog flinke stappen nodig om de aardgasvrije doestelling te halen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er nog veel winst valt te behalen door eerst het aardgasverbruik te reduceren. Ook is onderzocht wat voetbalverenigingen belemmert om verdere stappen te zetten richting aardgasvrij. Vooral de financiële investering wordt als belemmering ervaren. Daarna scoren het hebben van andere prioriteiten, gebrek aan menskracht/ tijd en gebrek aan goede voorbeelden hoog. Het is aannemelijk dat als deze belemmeringen (gedeeltelijk) worden weggenomen, de overstap naar een aardgasvrije toekomt soepeler zal verlopen. Voor het oplossen van de belemmeringen kijken de voetbalverenigingen vooral naar de gemeenten, zo blijkt uit de enquête. Het antwoord op de hoofdvraag is dat verenigingen allereerst aan de slag moeten gaan met het besparen van aardgas. Daarna kunnen de belemmeringen gereduceerd worden. Vooral de financiële investering vraagt extra aandacht. Geadviseerd wordt om te onderzoeken welke alternatieve financieringsmogelijkheden er zijn. Tot slot is het belangrijk om alle actoren rondom de transitie naar aardasvrij te betrekken, met in het bijzonder de gemeente. Aan de KNVB wordt daarom ook geadviseerd een strategische samenwerking aan te gaan. Op landelijk niveau met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en op lokaal niveau met de afzonderlijke gemeenten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Almere
KNVB
Datum2020-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk