De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De beschermende werking van leptine en ghreline in donormelk

een literatuurstudie naar de beschermende werking van leptine en ghreline in donormelk tegen het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken.

De beschermende werking van leptine en ghreline in donormelk

een literatuurstudie naar de beschermende werking van leptine en ghreline in donormelk tegen het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken.

Samenvatting

Introductie Borstgevoede kinderen hebben 13% minder kans op het ontwikkelen van overgewicht. Hormonen als leptine en ghreline in moedermelk zijn van invloed op de voedingsprogrammering van het kind en spelen een rol een rol bij het honger- en verzadigingsgevoel. Echter kunnen te vroeg geboren baby’s (tot 32 weken zwangerschap) niet aan de borst drinken en hebben veel moeders van deze prematuren onvoldoende melkproductie. Voor hen biedt gepasteuriseerde donormoedermelk een uitkomst. Het is echter onbekend wat de invloed van het verwerkingsproces is op de hormonen leptine en ghreline en welke bescherming zij nog bieden tegen het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken. Daarom is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Wat is er bekend over de hormonen leptine en ghreline in donormelk als beschermende factor tegen het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken?” Onderzoeksopzet De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van drie deelvragen over respectievelijk de samenstelling van premature moedermelk, het effect van bewerking en de gezondheidseffecten van donormelk. Om de deelvragen te beantwoorden, is er een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn vier databanken en rapporten van drie instituten die onderzoek over gezondheid publiceren, geraadpleegd. Resultaten Uit de literatuur blijkt dat de concentratie wat betreft de hormonen leptine en ghreline in moedermelk van moeders van premature baby’s vergelijkbaar is met die in moedermelk van moeders van voldragen baby’s. Er is tegenstrijdig bewijs over wat de invloed is van de bewerking van donormoedermelk op de aanwezige hoeveelheid leptine en ghreline in die melk. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat donormoedermelk een beschermende werking heeft tegen het ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd. De rol van leptine en ghreline hierbij is echter onduidelijk. Conclusie Er is onvoldoende “bewijs” van een beschermend effect van leptine en ghreline in bewerkte donormelk tegen het ontwikkelen van overgewicht bij baby’s die zijn geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken. Aanbevelingen Ondanks het nog ontbreken van voldoende bewijs van een beschermend effect van leptine en ghreline in bewerkte donormelk, wordt het gebruik van donormelk (i.p.v. kunstvoeding) aanbevolen om de kans op het ontwikkelen van overgewicht te verminderen. Ook wordt geadviseerd om kunstvoeding te optimaliseren en om meer onderzoek te doen naar het effect van de bewerking van donormelk op leptine en ghreline en de effecten m.b.t. de gewichtsontwikkeling bij met donormelk gevoede baby’s.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk