De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drones in de kas voor detectie van ziekten, plagen en onkruiden

wat kunnen we de komende 5 jaar in de praktijk verwachten?

Drones in de kas voor detectie van ziekten, plagen en onkruiden

wat kunnen we de komende 5 jaar in de praktijk verwachten?

Samenvatting

In de landbouw is al veel ervaring opgedaan met drones, drones worden daar gebruikt om gegevens te verzamelen met betrekking tot gewasopbrengsten, bodemkwaliteit, metingen van voedingsstoffen en het ontdekken van ziekten en plagen. Op deze manier heeft de teler diverse tools om zijn gewas te monitoren. Deze verzamelde data helpt de teler de juiste teeltgerichte beslissingen te nemen. In de glastuinbouw worden drones nauwelijks gebruikt. Terwijl opsporen van ziekte en plagen in de kas van groot belang is. Het doel van dit afstudeerwerkstuk is onderzoek doen naar de toekomstige mogelijkheden van drones in de kas. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke toepassingen met drones kunnen we de komende 5 jaar verwachten in de glastuinbouw. Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen met Techbedrijven die zich specialiseren op innovatieve drone technologie. Hiermee wordt achterhaalt wat de huidige technische beperkingen zijn waardoor er op dit moment in kassen nog niet zoveel gedaan wordt met drones. Ook is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ziektes, plagen en onkruiden te detecteren en eventueel te bestrijden met een drone. Ook zijn er interviews gehouden met agrarische ondernemers, om te achterhalen welke toepassingen van drones zei nuttig achten. Uit de antwoorden van de interviews met Tech-bedrijven is gebleken dat Navigeren in kas met behulp van GPS (Global Positioning System) niet mogelijk is, omdat het signaal verstoord wordt door het glas en de stalen constructie van de kas. Hierdoor moet men andere methodes ontwikkelen om navigeren in de kas mogelijk te maken. Zodra dit probleem opgelost is, zijn toepassingen zoals het detecteren van ziektes en plagen met duidelijke symptomen mogelijk. Ook herkennen en lokaliseren van onkruiden is mogelijk, mits de onkruiden duidelijk afwijken van het gewas. Een van de grote voordelen voor de teler is dat drones iedere plant dichter bij de teler kan brengen en dat hij niet meer fysiek naar de planten moet om alles te controleren. Op deze manier is het mogelijk voor de teler om naar meer details in meer planten te kijken in kortere tijd. Uit antwoorden van interviews met agrarisch ondernemers is gebleken dat men detectie en lokaliseren van plagen het nuttigst acht. Ook ziet men het nut van het uitzetten van biologische bestrijders met een drone. Ook vindt men het nuttig om planten te lokaliseren van planten met (droogte)stress met een drone.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk