De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Na de fusie van drie grote plantenkwekerijen is er gekozen om teelten te standaardiseren. Dit onderzoek gaat zich richten op de verschillen van opkweek van komkommers op de drie locaties van Plantise. Door middel van plantmetingen en klimaatgegevens met elkaar te vergelijken worden de grootste verschillen aangetoond. Wat zijn de verschillen van etmaaltemperatuur en wat zijn de verschillen qua lichtniveaus op de drie locaties. Door middel van onderzoek te doen in de literatuur over opkweek van komkommerplanten is het volgende vastgesteld. Komkommerplanten verdelen de gemaakte assimilaten, gemaakt door fotosynthese, beter door de plant heen met hogere etmaaltemperaturen. Ook de hoeveelheid licht is belangrijk voor fysiologische processen in de plant zoals groei en ontwikkeling. Er zijn drie partijen uitgekozen te volgen op drie verschillende locaties van Plantise. Locatie Irisweg 1, locatie Irisweg 40 en locatie Baarlo. Alle drie de locaties hebben rond halverwege december een partij gezaaid met hetzelfde ras Proloog. Deze partijen gaan rond halverwege januari afgeleverd worden bij de klanten. Vanaf dag 14 wordt er elke dag lengtegroei gemeten. De grootste verschillen, qua temperatuur, zijn te vinden tussen locatie Baarlo en locatie Irisweg 40. Locatie Baarlo zit constant lager qua etmaaltemperatuur dan locatie Irisweg 40. De verschillen in lichtniveaus zijn te vinden tussen locatie Irisweg 1 en locaties Baarlo en Irisweg 40. De lampen op Irisweg 1 kunnen in de wintermaanden niet volop gebruikt worden voor de komkommerteelt. Locatie Irisweg 40 heeft de nieuwste lampen hangen met het hoogste rendement. In de statistieke toets is een ANOVA toets gedaan op de verschillen van lengtegroei. Er wordt aangetoond dat de verschillen op Irisweg 1 het grootst zijn dan in vergelijking met locaties Baarlo en Irisweg 40. Maar ook in de snelheid van de lengtegroei zit een verschil. Locatie Baarlo heeft, in vergelijking met locatie Irisweg 40 en Irisweg 1 de langzaamste groei. De processen zijn goed verlopen en is er gemeten wat er gepland was om te meten. Het overleg en contact tussen de telers op locatie is goed verlopen. Toch is er nog veel onduidelijk. Er moet nog een hoop vervolgonderzoek gedaan worden. Vervolgonderzoek naar de juiste verhouding licht/temperatuur. Maar ook een marktonderzoek naar de klantwensen, want zonder de klanten van Plantise zou het bedrijf niet kunnen bestaan. Het verschil tussen etmaaltemperatuur van locatie Baarlo en locaties Irisweg 1 en 40 zijn het grootst. Alle drie de bedrijven hebben duidelijk een dalende lijn richting het einde van de teelt. Locatie Irisweg 1 en Baarlo hebben de dalende lijn iets te vroeg ingezet, waardoor ze gedurende de teelt moesten ingrijpen met wat hogere temperaturen. Er is meer onderzoek nodig, op plantniveau, om vast te stellen dat dit niet ten goede is voor de planten. Uit dit onderzoek is alleen vast te stellen dat het verschil er is, maar niet wat de verschillen zouden kunnen betekenen voor de kwaliteit van de planten. Plantise zoekt een weg om één soort plant te kunnen opkweken. De data uit dit onderzoek is te weinig om hier direct een antwoord op te kunnen geven. Dit is een complexe vraag die alleen beantwoord kan worden met een vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Plantise
Datum2020-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk