De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsstudie PL4.0 data-ruimte

knelpuntenanalyse datagebruik op boerenbedrijf en aanbevelingen om de impasse te doorbreken

Haalbaarheidsstudie PL4.0 data-ruimte

knelpuntenanalyse datagebruik op boerenbedrijf en aanbevelingen om de impasse te doorbreken

Samenvatting

De PPS PL4.0 onderzoekt in fase 1 de haalbaarheid van een veilige ruimte voor het delen van datavoor open-teeltenbedrijven, waardoor zij een volwaardige positie krijgen in data-gedreven AgriFoodwaardeketens. Het doel van de PPS is een collectieve, publiek-private R&D inspanning te leveren omte komen tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data inopen teelten (inclusief teelt van voedergewassen) en AgriFood-ketens in Nederland.In dit rapport worden (1) de huidige situatie van data gebruik op akkerbouw-, ruwvoerproductie- enloonwerkbedrijven beschreven, (2) technische, organisatorische, ethische en juridische aspecten vandata-gebruik en (3) een knelpuntenanalyse van data-gebruik op deze open-teelten bedrijven.

Trefwoorden
OrganisatieAeres Hogeschool
Jaar2020
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk