De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Genetische broeikasgasreductie

het verlagen van de broeikasgasemissies door middel van fokkerij

Open access

Genetische broeikasgasreductie

het verlagen van de broeikasgasemissies door middel van fokkerij

Open access

Samenvatting

Door de tijd heen heeft het doel en de toepassing van fokkerij binnen de melkveehouderij veel ontwikkeling meegemaakt. Een toename aan beschikbare technieken en gegevens heeft ervoor gezorgd dat fokkerij veelvuldig is ingezet bij het oplossen van problemen. Momenteel staat de gehele wereld echter voor wellicht dé grootste uitdaging die het ooit heeft gehad: het oplossen van het klimaatprobleem. Omdat de veehouderij met een relatief grote methaan- en lachgasuitstoot bijdraagt aan het probleem wordt er, mede door de overheid, van de sector verwacht deze te reduceren. Om te achterhalen op welke manier de fokkerij ingezet kan worden om de emissie van broeikasgassen te reduceren en zo de effecten op het klimaat te verminderen is er een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is er in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen welke bestaande fokwaarden, welke andere fokkerijmethoden en welke toekomstige waarden/-methoden kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies. Op deze manier heeft de veehouderij een goed beeld gekregen op welke manieren de fokkerij toegepast kan worden om in te spelen op de broeikasgasreductie. Uit het onderzoek blijkt dat bestaande fokwaarden/-methoden die met name de voerefficiëntie en de levensduur verbeteren bijdragen aan een lagere emissie van broeikasgassen. Door de verbeterde voerefficiëntie kan er meer melk gewonnen worden zonder dat daar meer voer voor nodig is. Deze efficiëntieverbetering is genetisch bepaald en kan op meerdere manieren tot uiting worden gebracht. Een verbetering van de levensduur zorgt ervoor dat het vee langer op het bedrijf blijft, waardoor het vervangingspercentage omlaaggaat en er minder broeikasgas uitstotend jongvee gefokt hoeft te worden. Naast de reeds bestaande fokmethoden wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van emissiefokwaarden. Hiermee kan er per individueel dier gefokt worden op de genetische aanleg voor methaanemissie en zo de broeikasgasemissie per generatie verlaagd worden. Het is wel belangrijk om te realiseren dat deze resultaten op relatief veel nieuwe technieken en methoden gebaseerd zijn. Er bestaat dus de kans dat in de toekomst andere methodes gevonden worden die van de huidige afwijken. Er kan geconcludeerd worden dat door middel van fokkerij er op verschillende methodes ingespeeld kan worden op de broeikasgasemissie. Om echter op de lange termijn hier zo veel mogelijk resultaat mee te behalen is het belangrijk dat hier op de korte termijn al op ingespeeld en geselecteerd wordt. Om dit tot een succes te brengen is het wel belangrijk vertrouwen te hebben in de nieuwste technieken en fokwaardebepalingen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk