De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van instructievideo's

Het effect van instructievideo's

Samenvatting

De landbouwtechniek ontwikkelt zich snel. Om goed te kunnen werken met deze complexe machines is informatie van groot belang. Door het geven van scholingen worden bedrijven voorzien van informatie om service te verlenen en problemen op te lossen. Een actuele ontwikkeling binnen de agrotechnieksector is het tekort aan technisch personeel. Een oplossing hiervoor is het opleiden of omscholen van personeel (Fedecom, 2018). Instructievideo’s kunnen hieraan bijdragen. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het gebruik van instructievideo’s zorgt voor verhoogde resultaten en een positief effect heeft op de motivatie van cursisten. De doelstelling van dit onderzoek is uitzoeken of het gebruik van instructievideo’s in plaats van traditionele informatie in de vorm geschreven tekst met afbeeldingen, zorgt voor hogere resultaten bij de cursisten. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: Welk effect heeft het vervangen van trainingsdocumentatie door instructievideo’s bij verschillende niveaus op de resultaten bij cursisten uit de agrotechniek sector? Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een toets om de resultaten te verzamelen. De onderzoeksvariabelen zijn: niveau, voorkennis en leeftijd van de cursisten. De onderzoeksdoelgroep zijn werknemers en studenten in de agrotechniek sector. Voor de vragenlijst wordt er gebruik gemaakt van Google Forms. De traditionele trainingsdocumenten zijn beschikbaar en de benodigde video’s worden geproduceerd. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de PowerPoint en video zijn twee routes benodigd. De respondent krijgt van ieder onderwerp de PowerPoint versie óf de video te zien. In de grafieken is te zien dat de leeftijdscategorie van 31 t/m 35 jaar op alle onderdelen het hoogste scoort. Scores stijgen naarmate de leeftijd toeneemt. Wat betreft voorkennis is bij het videodeel te zien de scores toenemen naarmate de voorkennis hoger is. Uit de resultaten bij deelvraag 3 blijkt dat er geen duidelijke trend zichtbaar is of het gebruik van video zorgt voor hogere resultaten. In de discussie zijn een aantal zaken naar voren gekomen. Bij deelvraag 1 was aantal respondenten in de hogere leeftijdscategorieën relatief laag waardoor er niet met zekerheid gezegd worden of de resultaten representatief zijn. Hetzelfde geldt voor een gedeelte van de resultaten van deelvraag 2. De resultaten komen overeen met de gebruikte literatuur. De conclusie is dat het vervangen van trainingsdocumentatie door video’s het beste effect heeft bij het niveau “gemiddeld”. Bij de andere niveaus is geen stijgingen in het resultaat waargenomen door het gebruik van video’s. Een hogere leeftijd zorgt voor een verhoogd resultaat en hangt samen met voorkennis.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
KUHN-Geldrop BV
Datum2021-08-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk