De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wateropname in relatie tot krachtvoeropname bij jongvee

Wateropname in relatie tot krachtvoeropname bij jongvee

Samenvatting

Een kwalitatieve goede kalveropfok leidt tot gezonde en sterke kalveren. Gedurende de opfok is het belangrijk om vroegtijdige pensontwikkeling te stimuleren. Dit wordt behaald door vanaf de derde levensdag, naast de melkgiften, water en vast voer aan te bieden. In de literatuur is er echter weinig bekend over het effect van de manier van wateraanbod bij kalveren. In dit onderzoek is er gekeken naar het effect van de wateropname, krachtvoeropname en het lichaamsgewicht van vaarskalveren op het moment dat water uit een sneldrinker of speciekuip wordt verstrekt. De relevantie voor dit onderzoek is om te analyseren welk wateraanbodsysteem leidt tot betere resultaten bij de kalveren. De hoofdvraag voor dit onderzoek betreft: ‘Hoe draagt de wateropname bij aan de dagelijkse krachtvoeropname bij vaarskalveren in hun eerste drie levensmaanden en bestaat er een mogelijke invloed op de groei in deze periode?’. Voor het onderzoek zijn er twee groepen van drie vaarskalveren geanalyseerd, waarbij groep A de beschikking heeft gehad over een sneldrinker en groep B over een speciekuip. De analyse bestaat uit het verzamelen van data van de dagelijkse water- en voeropname en de wekelijkse groeimeting. De resultaten voor groep A hebben laten zien dat de kalveren bij dit wateraanbodsysteem geen natuurlijk gedrag konden vertonen, waardoor de wateropname achterbleef. De gemiddelde wateropname over de gehele onderzoeksperiode betreft 4,22 liter per groep per dag en de gemiddelde voeropname omvat 4,66 kilogram. Gekeken naar het lichaamsgewicht hebben de kalveren van deze groep een gemiddelde daggroei van 905 gram behaald. De kalveren met de speciekuip hebben natuurlijk gedrag kunnen vertonen wat heeft geresulteerd in een hogere wateropname. De gemiddelde wateropname over de gehele onderzoeksperiode omvat 8,36 liter en de gemiddelde totale voeropname 3,27 kilogram. Deze groep vaarskalveren hebben een gemiddelde daggroei van 800 gram behaald. De groei van deze kalveren kan beïnvloed zijn geweest door luchtwegproblemen. De conclusie binnen dit onderzoek betreft dat op het moment kalveren natuurlijk gedrag kunnen vertonen bij de wateropname, dit leidt tot hogere opnames. Desondanks heeft een hogere wateropname geresulteerd in een lagere voeropname bij de speciekuip. Dit resultaat is in tegengestelde richting waargenomen bij de andere groep. Gekeken naar de groei is er een hogere groei behaald op het moment dat kalveren een lagere wateropname hadden in combinatie met een hogere voeropname. Een aanbeveling bij een vervolgonderzoek is om met meerdere groepen kalveren tegelijk te analyseren, wat leidt tot een groter databestand wat ten goede komt aan de betrouwbaarheid.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Kalfsupport B.V.
Datum2021-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk