De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

RENURE de missende schakel in kringloop van mestvergisting

hoe kan een exploitant van een biogasinstallatie zijn digestaat verwerken tot een kunstmestvervanger RENURE en wordt dit beloont?

Open access

RENURE de missende schakel in kringloop van mestvergisting

hoe kan een exploitant van een biogasinstallatie zijn digestaat verwerken tot een kunstmestvervanger RENURE en wordt dit beloont?

Open access

Samenvatting

De landbouwsector kan een deel van de oplossing worden van de stikstof- en klimaat problematiek. Anders dan in andere sectoren, zullen in de landbouw altijd stikstof- en broeikasgasemissies plaatsvinden. Dat is onderdeel van de cyclus van planten en dieren. Zonder een duurzame en toekomstbestendige landbouw gaan we de klimaatdoelen niet halen. Mestvergisting bied perspectief voor de landbouw. Door het vergisten van mest wordt aan de ene kant methaan emissie naar de atmosfeer voorkomen en wordt aan de andere kant biogas opgewekt. Biogas kan omgezet worden tot groengas (aardgas), elektriciteit en warmte. En daarmee fossiele brandstoffen vervangen. Mestvergisting is een belangrijke schakel bij het produceren van groene energie, het sluiten van kringlopen en het reduceren van emissies zoals ammoniak en methaan. Reststromen uit de verwerkkende industrie kunnen worden hergebruikt bij vergisting wat zorgt voor minder afval. Het eindproduct dat overblijft na vergisting wordt digestaat genoemd en moet op dit moment volgens de regels van dierlijke mest worden uitgereden. Doordat digestaat als dierlijke mest wordt aangemerkt moet het concurreren met dierlijke mest in dezelfde markt. Omdat er in Nederland een overschot aan mest wordt geproduceerd zijn er kosten verbonden aan het afzetten van mest of digestaat.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2022-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk