De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verschil in pijnindicatoren tussen twee huisvestingssystemen bij vleeskalveren

Open access

Verschil in pijnindicatoren tussen twee huisvestingssystemen bij vleeskalveren

Open access

Samenvatting

Het welzijn van dieren is een belangrijk onderwerp in de maatschappij. Pijn leidt tot stress en dat zorgt weer voor een vermindering van het dierenwelzijn. Er zijn verschillende methodes om dierenwelzijn meetbaar te maken.In dit onderzoek gaat het over het verschil in pijnindicatoren tussen twee huisvestingssystemen bij vleeskalveren. De volgende hoofdvraag is hiervoor geformuleerd: “Wat is het verschil in pijnindicatoren tussen kalveren die gehuisvest worden met een houtenroostervloer, waar een mestput onder de vloer zit en kalveren die gehuisvest worden met een rubberen roostervloer, waar de mest en urine gescheiden wordt?” In dit onderzoek worden de volgende vier pijnindicatoren gebruikt: oorpositie, koppositie, rugpositie en kreupelheid.Om tot een antwoord op deze vraag te komen is er onderzoek gedaan naar het gedrag van 114 kalveren. Middels videobeelden zijn deze kalveren geobserveerd en gescoord. Aan de hand van de observatie kreeg elk kalf voor de pijnindicatoren oorpositie, rugpositie en koppositie een score van 0, 1 of 2. Waarbij 0 helemaal geen pijn is en 2 veel pijn. Voor de pijnindicator kreupelheid kregen de kalveren een ‘ja’ of ‘nee’.De meeste kalveren hadden een score 0 voor de drie pijnindicatoren en geen van de kalveren was kreupel. Een paar kalveren hadden een score 1 voor de oorpositie en/of de rugpositie, maar dit waren er te weinig voor een verschil tussen de twee soorten vloeren. Op basis van de resultaten kan er geconcludeerd worden dat er geen verschil is in pijnindicatoren tussen de twee huisvestingssystemen bij vleeskalveren. Voor het welzijn maakt het dus niet uit of de kalveren op een houtenroostervloer gehouden worden of op een rubberen roostervloer.Naar aanleiding van deze conclusie hoeft er op de korte termijn niets te veranderen qua huisvesting voor vleeskalveren. Wel is het zo dat er steeds nieuwe ontwikkelingen in de kalverhouderij bedacht worden en dat dierenwelzijn in de maatschappij belangrijker wordt. In de toekomst zal er dus rekening gehouden moeten worden met de nieuwe ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de kalveren, beter stalklimaat, etc.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-06-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk