De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De waarde van graslandfuncties

Open access

De waarde van graslandfuncties

Open access

Samenvatting

In Nederland is 53,9 procent van de cultuurgrond in gebruik als grasland. Dit grasland heeft veel verschillende functies. Deze functies kunnen worden onderverdeeld in economische functies, omgevingsfuncties en culturele functies. Economische functies zijn functies die vooral voor agrarische bedrijven van waarde zijn, zoals voederwinning en melkproductie. De omgevingsfuncties zijn functies die invloed hebben op de omgeving, zoals biodiversiteit en klimaatregulering. De derde groep functies zijn de culturele functies. Deze functies hebben voor alle burgers waarde, zoals schoonheid van het landschap en de mogelijkheid tot recreatie. Door grote verscheidenheid aan graslandfuncties hebben veel groepen belang bij grasland. Het onderzoek naar de waarde die Nederlandse stakeholders aan grasland hechten is onderdeel van het project ‘Kennis voor grasland en beweiding.’ Dit project heeft als doel antwoord te krijgen op de vraag hoe graslanden optimaal kunnen benut worden om waarde te creëren voor de grazers, de ondernemer en de maatschappij. Dit onderzoek naar de waarde van graslandfuncties voor Nederlandse stakeholder draagt hieraan bij door het inzichtelijk maken van de graslandfuncties en de waarde die daaraan gehecht wordt. Dit is gedaan aan de hand van een enquête en focusgroepbijeenkomsten. In de enquête konden stakeholders aangeven welke graslandfuncties zij identificeren en waarom zij dat als graslandfunctie zien. Ook werd in deze enquête gevraagd uit welke regio de stakeholders kwamen. Tijdens de focusgroepbijeenkomsten is de prioritering van deze graslandfuncties duidelijk geworden. Door 35 Nederlandse stakeholders werden 28 verschillende graslandfuncties geïdentificeerd, hierin worden alle drie de hoofdgroepen graslandfuncties vertegenwoordigd. De stakeholders kwamen voornamelijk uit de agrarische sector. Van deze 28 functies werd de melkproductie het hoogst geprioriteerd. Daarna kwamen stikstofbenutting en diergezondheid. In Regio Noord werd melkproductie ook het hoogst geprioriteerd. In regio midden en Zuid waren dit respectievelijk diergezondheid en eiwitproductie.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk