De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alumni Voeding en Diëtetiek (Nutrition and Diëtetics) scoren hoog op werktevredenheid : Een onderzoek naar de huidige werksituatie en werktevredenheid van alumni die tussen 2000 en 2016 zijn afgestudeerd aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam met differentiatie Nutrition & Dietetics

Alumni Voeding en Diëtetiek (Nutrition and Diëtetics) scoren hoog op werktevredenheid : Een onderzoek naar de huidige werksituatie en werktevredenheid van alumni die tussen 2000 en 2016 zijn afgestudeerd aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam met differentiatie Nutrition & Dietetics

Samenvatting

Inleiding Tegenwoordig is het niet standaard dat studenten na de opleiding Voeding en Diëtetiek als diëtist gaan werken. Door de toenemende interesse in voeding en de innovatieve branche zijn er meer beroepsmogelijkheden. Het doel van dit onderzoek is daarom om een beter beeld te schetsen van de beroepsmogelijkheden na het volgen van de differentiatie Nutrition and Dietetics van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Tevens wordt tijdens dit onderzoek de werktevredenheid onderzocht van deze alumni van de opleiding. Methode Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een literatuuronderzoek verricht naar het begrip werktevredenheid en de determinanten die ten grondslag liggen aan werktevredenheid. Tevens is onderzoek gedaan naar wat al bekend was over de beroepsmogelijkheden die er zijn na het behalen van de bachelor Voeding en Diëtetiek met de differentiatie Nutrition and Dietetics. Door middel van diepte- interviews met alumni van deze opleiding zijn de determinanten die voortkwamen uit het literatuuronderzoek als leidraad gebruikt voor de gesprekken. Er zijn in totaal achttien interviews afgenomen met alumni. Resultaten Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat niet iedereen momenteel werkzaam is in de gezondheidszorg. Een kwart van de respondenten heeft het als moeilijk ervaren om direct na het afstuderen een baan te vinden. Twee van de achttien respondenten hebben een baan buiten deze branche. Op vijf respondenten na hebben alle alumni een post-hbo gedaan. Bijna de helft heeft een masterstudie afgerond. Zeven respondenten gaven aan dat ze vonden dat de opleiding goed aansluit op de praktijk. De meerderheid vond de opleiding goed aansluiten op de praktijk, maar had wel een aanbeveling. De belangrijkste aanbevelingen waren: meer ondernemerschap, meer praktijk tijdens de opleiding en meer psychologie. ‘De mogelijkheid tot groei en ontwikkeling’ werd als belangrijkste determinant voor werktevredenheid genoemd door de respondenten. Dit werd gevolgd door ‘afwisseling van de werkzaamheden’ en ‘erkenning’. Verder werden ‘collega’s’ en ‘contact met de leidinggevende’ als belangrijke determinanten voor werktevredenheid beschouwd. Conclusie De verschillende beroepen die worden uitgeoefend zijn: diëtist in een ziekenhuis, verzorgingshuis, revalidatie, gespecialiseerd centrum(voor eetstoornissen) en in de eerstelijnszorg. Acht respondenten hebben wel een functie in de gezondheidszorg, maar niet als diëtist. Zij hebben de volgende functies: food consultant, consultant bij de Verenigde Naties (VN), eigenaar bedrijf(Foodsisters), onderzoeksassistent, medewerker binnendienst, eigenaar bedrijf(The Green Happiness), masterstudent Nutrition and Health en psychologe. Twee van de achttien werken buiten de gezondheidszorg. Eén van hen werkt als webredacteur en de andere respondent is werkzaam als juridisch secretaresse. De werktevredenheid wordt als zeer hoog beschouwd onder alumni. Eén respondent beoordeelt haar werktevredenheid met een onvoldoende. De meerderheid gaf aan toekomst te zien bij hun huidige werkgever. Er waren zeven respondenten die zichzelf in de loop van de jaren zien veranderen van werkgever of zelfs van vakgebied. Bijna de helft van de respondenten gaven aan dat de opleiding goed aansluit op de praktijk en had geen aanbeveling. Elf beaamde dit, maar hadden wel een aanbeveling. De belangrijkste aanbevelingen waren: meer ondernemerschap, meer praktijk en meer psychologie in het curriculum.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk