De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van akkoord naar uitvoering : Afstudeeronderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van Team Sportservice in het proces van akkoord naar uitvoering van een lokaal sportakkoord

Open access

Van akkoord naar uitvoering : Afstudeeronderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van Team Sportservice in het proces van akkoord naar uitvoering van een lokaal sportakkoord

Open access

Samenvatting

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend met het doel om iedereen in Nederland nu en in de toekomst in een veilige en gezonde omgeving met plezier te laten sporten en bewegen. Het Nationaal Sportakkoord is omgezet naar lokale sportakkoorden, waarin de gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenwerken om ambities te bereiken. Het werken met akkoorden is een nieuwe manier waarbij eerst in netwerken afspraken worden gemaakt over gezamenlijke ambities om vervolgens met elkaar te bepalen welke stappen gezet worden. Deze nieuwe manier van werken in akkoorden, brengt moeilijkheden met zich mee, zo ook in het sportakkoord. Een rapportage van het Mulier Instituut laat zien dat in het proces van (sport)akkoord naar uitvoering van een lokaal sportakkoord in Nederland geen sprake is van een rechte lijn, maar dat er behoorlijk wat knelpunten en struikelblokken zijn. Team Sportservice heeft als doel een optimaal resultaat van de samenwerking binnen de uitvoering van een lokaal sportakkoord te bereiken. Om dit te bereiken, wil Team Sportservice weten hoe zij de verschillende partijen in een netwerk kunnen ondersteunen. Het onderzoek richt zich daarom op de vraag: Hoe kan Team Sportservice verschillende partijen ondersteunen in het proces van akkoord naar uitvoering om te zorgen voor een optimaal resultaat van de samenwerking binnen de uitvoering van een lokaal sportakkoord? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er 11 personen met diverse functies in verschillende gemeenten geïnterviewd. Het onderzoek is een deductief kwalitatief onderzoek, waarbij vanuit bestaande literatuur over samenwerking tussen organisaties/personen onderzoek is gedaan. Hierbij zijn de fasen die een samenwerking doorloopt (onafhankelijke variabele) en de mogelijkheden tot ondersteuning (afhankelijke variabele) in kaart gebracht. De uitwerking van deze twee variabelen vormen de basis van de vragenlijst voor de interviews. Na het vooronderzoek kan er aan de hand van de bestaande literatuur een visuele weergave gemaakt worden die hieronder te zien is. De fasen zijn aan de hand van aspecten te beoordelen en kunnen ondersteunt worden door de ‘tandwielen’ die onderdeel zijn van de ‘lopende band’ om de fasen op gang te helpen. Uit de resultaten van de interviews zijn een aantal succes- en faalfactoren te herleiden die invloed hebben op het proces van akkoord naar uitvoering. De respondenten geven aan dat de succesfactor tijd een grote invloed heeft op het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Daarnaast is een diverse betrokken kerngroep die de netwerken aanstuurt en overzicht in het proces houdt een belangrijke succesfactor. Als laatste is een lerend beleid een succesfactor, waardoor tijdens het proces bijgestuurd kan worden en er aandacht is netwerkontwikkeling. Uit de interviews is namelijk gebleken dat er een continu proces van netwerkontwikkeling zich afspeelt tijdens elke fase van het proces van akkoord naar uitvoering. De voornaamste faalfactor is het niet erkennen van de verdeling in het netwerk tussen organisaties met een strategisch- en uitvoerend perspectief. Dit zorgt voor onduidelijkheid en wrijving. Vervolgens is te weinig aandacht voor het creëren van duurzaamheid van de activiteiten en projecten een faalfactor, dat invloed heeft op de nalatenschap van het sportakkoord. Afsluitend zorgt een onduidelijke rolverdeling voor vertraging in de overgang tot uitvoering. Aan de hand van de resultaten zijn er aanbevelingen gedaan om te zorgen voor een optimaal resultaat van de samenwerking binnen de uitvoering van een lokaal sportakkoord. Team Sportservice moet ten eerste ondersteuning bieden door aan de hand van het ontstane model een analyse te doen van de fasen in het (schriftelijke) lokale sportakkoord om te bepalen waar ondersteuning nodig is. De tweede ondersteuningsvorm is procesbegeleiding aan de netwerken in fase A, zodat zij zich tijdens het proces kunnen ontwikkelen tot een duurzaam en autonoom netwerk. Vervolgens moet Team Sportservice in fase B en D interventiegericht ondersteunen. Het gaat hier om per fase de succesfactoren in te zetten en de faalfactoren weg te nemen. Afsluitend moet Team Sportservice in de uitvoering (fase C) ondersteuning bieden in het duurzaam verankeren binnen ander aanwezig beleid om ervoor te zorgen dat de deelnemers in de netwerken gaan bijdragen aan de uitvoering vanuit eigen missie, visie en doelstellingen voor de nalatenschap van het lokale sportakkoord.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSportkunde
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk