De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handknijpkrachtmeting bij hemodialysepatiënten : Een cross-sectioneel en prospectief onderzoek naar de handknijpkracht bij hemodialysepatiënten.

Open access

Handknijpkrachtmeting bij hemodialysepatiënten : Een cross-sectioneel en prospectief onderzoek naar de handknijpkracht bij hemodialysepatiënten.

Open access

Samenvatting

In Nederland zijn er ongeveer 6.200 hemodialysepatiënten voor wie dialyseren of een niertransplantatie de enige manier is om in leven te blijven. Secundaire sarcopenie treedt sterker op bij hemodialysepatiënten dan bij hun gezonde leeftijdsgenoten. De handknijpkrachtmeting is een maatstaf voor de algehele spierfunctie. Lage waarden kunnen geassocieerd worden met verminderde mobiliteit en slecht functioneren van de spieren. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat de handknijpkracht is van hemodialysepatiënten. Daarnaast is er nagegaan in hoeverre deze waarden van de handknijpkracht afweken van de afkapwaarden voor de kwetsbare populatie. Tot slot werd er bekeken wat voor impact dialyse heeft gehad op de handknijpkracht over tijd. Per BMI categorie is er gekeken binnen welk percentiel van de referentiewaarden het resultaat van de nulmeting viel. De Wilcoxon signed-rank test is toegepast om na te gaan of de resultaten van de nulmeting significant verschillen van de afkapwaarden. Een gepaarde t-toets is toegepast om een verschil tussen de nul- en eenmeting te bepalen. Statistische significantie is gedefinieerd als p-waarde < 0.05. De totale onderzoekspopulatie bestond uit 106 deelnemers, hiervan hebben 65 deelnemers meegedaan aan het onderzoek (man: n=38). De gemiddelde leeftijd is 67 jaar. 58% van de mannen en 45% van de vrouwen vallen binnen het 10e percentiel van de referentiewaarden. Uit de Wilcoxon signed-rank test is gebleken dat bij BMI categorie 3 van vrouwen een significant verschil is gevonden tussen de nulmeting en de afkapwaarden (p=0.041). Echter is bij geen enkele andere BMI categorie een p-waarde <0.05 gevonden, waardoor er geen significant verschil is. De grootste leeftijdscategorie bij de eenmeting is 65-69 jaar (man: gemiddeld 32,3 kg, SD 4,6) (vrouw: gemiddeld 12,5 kg, SD 6,2). Uit de gepaarde t-toets is gebleken dat er geen significant verschil gevonden is tussen de nul- en eenmeting (p=0.827). Er lijkt geen significant verschil te zitten tussen de nulmeting en de afkapwaarden. Daarnaast lijkt het dat dialyse geen impact heeft op de handknijpkracht overtijd, omdat er geen significant verschil aangetoond wordt tussen de nul- en eenmeting. Wel lijkt het dat het 10e percentiel gezien kan worden als verwachte normaal waarden voor de handknijpkracht van hemodialysepatiënten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk