De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kijk vanuit de professional: factoren die meespelen bij de professional in de signalering van onveiligheid en advies over uithuisplaatsing

Open access

Een kijk vanuit de professional: factoren die meespelen bij de professional in de signalering van onveiligheid en advies over uithuisplaatsing

Open access

Samenvatting

Afstudeerscriptie over factoren die meespelen in de signalering van onveiligheid en advies over uithuisplaatsing binnen gezinnen van jonge moeders die begeleidt worden bij Altra. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd vanuit de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening op de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb dit gedaan aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met medewerkers van Altra en een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). De problematiek van jonge moeders is vaak complex, naast opvoedondersteuning hebben zij ook hulpvragen op andere leefgebieden. Door de complexiteit van de problemen gaat er een tijd overheen voordat de hulpverlener die het gezin begeleidt alle problemen in kaart heeft gebracht. Dit maakt het soms moeilijk om de aandacht te verdelen tussen moeder en kind. Daarnaast is een situatie niet zwart-wit waardoor het moeilijk kan zijn om signalen van onveiligheid op te pikken. Niet alle hulpverleners zouden in eenzelfde soort situatie hetzelfde besluit nemen met betrekking tot advies over een uithuisplaatsing en niet elke hulpverlener heeft dezelfde beweegredenen voor een uithuisplaatsing. Er zijn verschillende aspecten die de manier waarop een hulpverlener tegen een bepaalde situatie aankijkt beïnvloedt. Dit onderzoek richt zich op welke factoren een rol spelen bij de hulpverlener als het gaat om signalering van onveiligheid en advies geven over een uithuisplaatsing. De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke factoren spelen een rol bij de professional binnen Altra in de begeleiding van jonge moeders als het gaat om signalering van onveiligheid voor het kind en advies over een uithuisplaatsing? De deelvragen daarbij zjn: 1. In hoeverre speelt de relatie met de cliënt een rol bij het signaleren en het adviseren over een eventuele uithuisplaatsing? 2. In hoeverre spelen persoonlijke perspectieven over opvoeding en veiligheid een rol bij de signalering? 3. Is de werkwijze van de professional vooral gezinsgericht of kindgericht en in hoeverre is het wenselijk om meer kindgericht te werken? 4. Hoe is het verloop van de samenwerking, intern en extern, als het gaat om signalering van veiligheid en wat zijn eventuele verbeterpunten? Het blijkt dat de normen en waarden vanuit de samenleving, de organisatie waarin de professional werkzaam is en de eigen normen en waarden van invloed zijn op het perspectief van de hulpverlener. Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op welke factoren een rol spelen, zodat de professional hier rekening mee kan houden in de besluitvorming. Kort samengevat is de conclusie van dit onderzoek dat met name factoren in de cliëntrelatie een rol spelen van invloed op de signalering van onveiligheid. Overleg met andere hulpverleners die verder van de cliënt af staan blijkt belangrijk te zijn. Daarnaast speelt het een rol hoe de hulpverlener tegen veiligheid en een uithuisplaatsing aankijkt. Het voorkomen van een uithuisplaatsing is diep geworteld in de samenleving en dat zie ik ook terug in de resultaten. Er wordt eerst alles ingezet om de situatie te verbeteren voor er een advies over uithuisplaatsing wordt gegeven. Het referentiekader van de hulpverlener wordt door een aantal aspecten beïnvloed. De manier van werken binnen de organisatie en samenwerking met andere organisaties zijn ook factoren die meespelen in de signalering van onveiligheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk