De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Chasing the red lights : het leven na de prostitutie

Open access

Chasing the red lights : het leven na de prostitutie

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek is ontstaan vanuit hetgeen de auteur signaleerde in de beroepspraktijk van het maatschappelijk werk. Gesignaleerd werd dat een verleden in de prostitutie lange tijd effect heeft op het leven van de cliënt en dat hierdoor het dagelijks leven en het hulpverleningsproces wordt belemmerd. In haar stageperiode bij ‘Stichting Bright Fame’ zag ze dat de praktische problematiek veelal de overhand nam in het hulpverleningsproces en er daardoor weinig tijd was voor de verwerking van de psychische gevolgen van prostitutie. Dit kan op langer termijn voor problemen zorgen en maakt het hulpverlenen aan deze doelgroep een ingewikkeld proces. Aan de hand van haar signaal is toen het besluit genomen om dit onderzoek te richten op de persoonlijke problematieken waar ex-prostituees mee te maken kunnen krijgen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat ex-prostituees een gebrek hebben aan zelfvertrouwen en een herontdekking van hun identiteit ondergaan op het moment dat zij uitstappen (Westerik, 2009). De auteur werd duidelijk dat het gebrek aan zelfvertrouwen ervoor kan zorgen dat de herontdekking van de identiteit stroef verloopt en dat deze herontdekking juist zo hard nodig is om het persoonlijk leven en daarmee de invulling van het maatschappelijk leven opnieuw vorm te geven. Het doel van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te krijgen in het zelfvertrouwen van ex-prostituees. Onderzocht is of zij verloren en/of gewonnen hebben aan zelfvertrouwen, welke factoren hierop invloed hebben en of meer aandacht in de hulpverlening op dat vlak ervoor kan zorgen dat zij sneller hun draai vinden in de maatschappij. Uit de resultaten blijkt dat de cliëntrespondenten een rol van een andere vrouw speelden om staande te blijven in de prostitutie. Deze rol was wel sterk, wist wat zij wilde en kwam voor haarzelf op. Deze rol werd zodanig beleefd dat dit in combinatie met het zwijgen over hun ware gevoelens ervoor gezorgd heeft dat hun ware identiteit voor een lange tijd onderdrukt werd (Outshoorn, 2004). Uit de resultaten is bij de auteur het vermoeden ontstaan dat eenmaal in de nieuwe wereld hun rol, die zij gebruikten om de prostitutiewereld te overleven, verviel. Onder andere hierdoor moesten zij zich wel beroepen op hun ware identiteit, echter was deze zodanig onderdrukt dat deze volledig kwijt was. Hieruit is de conclusie getrokken dat de herontdekking van de identiteit noodzakelijk is, maar hier is wel zelfvertrouwen voor nodig (Westerik, 2009). Uit de resultaten blijkt dat zij veel verloren hebben aan zelfvertrouwen in de prostitutiewereld. Uit dit onderzoek blijkt dat de cliëntrespondenten te maken kregen met meerdere persoonlijke problemen toen zij de overstap naar de reguliere wereld maakten. In dit onderzoek wordt duidelijk dat het helemaal opnieuw beginnen in de reguliere wereld de enige manier was om weer bij zichzelf te komen, met andere woorden hun identiteit te herontdekken. De rol van de hulpverlener is hierin volgens de cliëntrespondenten nihil. Zij gaven aan dat dit een proces was waar zij alleen doorheen moesten en dat niemand hen daarbij had kunnen helpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk