De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport naar de invloed van een stigma op een terugval in de prostitutie

Open access

Onderzoeksrapport naar de invloed van een stigma op een terugval in de prostitutie

Open access

Samenvatting

De meeste (ex-) prostituees die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, ondervinden vaak een stigma: een negatief sociale stempel die de manier beïnvloedt, waarop zij zichzelf zien en gezien worden. Sommigen ondervinden last van onbegrip en vooroordelen, nadat zij de keuze hebben gemaakt om uit de prostitutiewereld te stappen en komen in een sociaal isolement terecht. Zij hebben moeite met het vinden van werk buiten de prostitutiewereld. Dit resulteert meestal in het feit dat uitstappen moeilijk wordt, vanwege het ontwikkelingsproces dat (ex-) prostituees moeten doorlopen om weer te worden opgenomen in de maatschappij. De vraag die hierbij speelt is: ‘Wat voor invloed heeft een stigma op een terugval bij (ex-) prostituees in relatie tot het verkrijgen en behouden van werk buiten de prostitutie volgens ex-prostituees en hulpverleners van Bright Fame?’ Om dit te onderzoeken, is er gekozen voor een kwalitatief explorerend onderzoek. Deze onderzoeksmethode richt zich op het interpreteren van de verzamelde gegevens en de ervaringen van de respondenten. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met ex-prostituees en hulpverleners van Bright Fame. Deze resultaten hebben geleid tot concrete conclusies en aanbevelingen. Er zijn in totaal vijf interviews gehouden, waaronder twee met ex-prostituees en drie met hulpverleners van Bright Fame. Bright Fame helpt prostituees bij het uitstappen en begeleidt hen om een nieuw leven buiten de prostitutie op te bouwen. Uit de interviews blijkt dat het ervaren van een stigma bij (ex-) prostituees verschilt per individu en afhankelijk is van het soort stigma. Daarnaast blijkt dat zij worden achtergesteld en niet van dezelfde rechten genieten als andere burgers van de samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat er degelijk een significant verband is tussen een stigma en een terugval. Verder blijkt dat veel (ex-) prostituees de negatieve opvattingen van de maatschappij in zoverre hebben geïnternaliseerd, dat zij geloven dat zij niets anders kunnen en bij een tegenslag de kans op een terugval toeneemt. Als het gaat om het vinden en behouden van werk buiten de prostitutie, blijkt dat zij meestal niet kunnen voldoen aan de hoog gestelde eisen. Er wordt verwacht dat de sollicitant beschikt over de juiste kennis, houding en ervaring. Vanuit de maatschappij wordt er verwacht dat er een CV wordt aangeleverd. (Ex-)prostituees hebben door hun prostitutieverleden een gat op hun CV en vanwege het stigma kunnen zij hier geen openheid over tonen. Dat maakt het moeilijk om regulier werk te vinden. Uit de theorie is gebleken dat de consolidatiefase bepalend is om permanent uit de prostitutie te stappen. Hierbij spelen een aantal factoren een belangrijke rol, zoals traumaverwerking, innerlijk herstel, steun van het sociale netwerk, stigmabestrijding, coaching en ontwikkeling van talenten en ontdekken waar je positieve kracht uithaalt. In de aanbevelingen zijn de mogelijk passende strategieën beschreven, die kunnen leiden tot het succesvol bestrijden van stigmatisering, zowel op collectief- als individueel niveau. Tot slot geeft het onderzoek antwoord op de vraag, welke rol de overheid op het gebied van wet- en regelgeving kan innemen en werkgevers op het gebied van stigmabestrijding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk