De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geen Zelfbeheer maar Samensturing! In verbinding samenwerken : Kwalitatief actieonderzoek naar de samenwerking tussen bewoners en professionals bij Zelfbeheer.

Open access

Geen Zelfbeheer maar Samensturing! In verbinding samenwerken : Kwalitatief actieonderzoek naar de samenwerking tussen bewoners en professionals bij Zelfbeheer.

Open access

Samenvatting

Deze masterthesis gaat over zelfbeheer dat met bewoners en professionals is onderzocht binnen de context van een Huis van de Wijk in Amsterdam. Zelfbeheer sluit aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals de transitie naar een activerende verzorgingsstaat en daarmee samenhangende begrippen als eigen kracht, zelfredzaamheid en wederkerigheid. De focus van het onderzoek was samenwerking bij zelfbeheer om antwoorden te vinden in de zoektocht naar nieuwe werkwijzen en verhoudingen tussen bewoners en professionals. De resultaten van het onderzoek vertonen sterke overeenkomsten met de literatuur en eerder verricht onderzoek naar zelfbeheer. Dit geldt voor zowel belangrijke factoren en processen die zelfbeheer bevorderen als voor de gekozen werkwijze bij de uitgevoerde onderzoeksinterventie, de Denktank Zelfbeheer. Deze is vier keer bij elkaar gekomen en bestond uit vier bewoners en vijf professionals, intern en extern. Belangrijkste spanningen die blootgelegd zijn hebben een sterke relatie met het afstemmen van verwachtingen tussen bewoners en professionals en daaraan gekoppeld helderheid over verantwoordelijkheid en rol van professionals. Als belangrijkste elementen voor samenwerking zijn een positieve benadering, communicatie en vertrouwen benoemd. Het onderzoek heeft een scala aan waarden blootgelegd die de samenwerking beïnvloeden, daarmee is het een waarden gedragen onderzoek. Met de keuze voor Participatief Ontwikkelingsonderzoek (POO) als onderzoeksbenadering en werken met belangrijke elementen uit Appreciative Inquiry en dialoog is enkel kwalitatieve data verzameld. De uitkomsten zijn gespiegeld aan de geraadpleegde literatuur en eerder verricht onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Social Work
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk