De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medisch-sociale belangenbehartiging bij de leden van de MDHG : een kwalitatief afstudeeronderzoek naar de behoeften van de leden van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG voor medisch-sociale belangenbehartiging

Open access

Medisch-sociale belangenbehartiging bij de leden van de MDHG : een kwalitatief afstudeeronderzoek naar de behoeften van de leden van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG voor medisch-sociale belangenbehartiging

Open access

Samenvatting

Veertig jaar geleden kampte Amsterdam met de grote gevolgen van de toen nog redelijk onbekende drug heroïne. Er werd gedacht dat deze periode wel weer zou â overvliegenâ , maar het tegendeel bleek te gebeuren. Er ontstond een epidemie. Veel gebruikers overleden, er heerste een enorme onrust in de binnenstad van Amsterdam en het repressieve beleid leidde tot veel onvrede. In de daaropvolgende veertig jaar heeft Amsterdam, mede dankzij de hulp van organisaties zoals de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG (Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers), een omkeer gemaakt in haar manier van hulpverlenen en zijn medisch-sociale voorzieningen zoals spuitomruil, gebruiksruimten en methadonverstrekking in Amsterdam niet meer weg te denken. De signalering die zich heeft voor gedaan in de beroepspraktijk van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG is een stijgende hulpvraag voor belangenbehartiging op medisch-sociaal gebied. Daarbij lijkt de werkwijze van de MDHG niet voldoende aan te sluiten op deze hulpvraag. Vanwege het veertig jarig bestaan van deze vereniging in 2017, is het een goed moment hier bij stil te staan. De vraagstelling die vanuit deze signalering geformuleerd is, is als volgt: â Hoe ervaren de vijftigplus leden van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG de belangenbehartiging vanuit de MDHG aangaande medisch-sociale voorzieningen binnen Amsterdam?â Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd door middel van een kwalitatief onderzoek. Dit wil zeggen dat voornamelijk gekeken wordt naar ervaringen en gevoelens in plaats van naar daadwerkelijke cijfers. De resultaten zijn verzameld door middel van semigestructureerde diepte-interviews met de leden van de MDHG. In dit afstudeeronderzoek is beschreven welke wensen de leden van de MDHG hebben ten aanzien van de belangenbehartiging vanuit de MDHG. In dit vraagstuk wordt voornamelijk gefocust op de ervaringen van de leden met medisch-sociale voorzieningen in Amsterdam in combinatie met het verouderen van de doelgroep. Met als doel om te kijken welke aanpassingen er mogelijk zijn om aan te sluiten op de belangen van de doelgroep harddruggebruikers. Eén van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek is dat de vijftigplus leden van de MDHG tevreden zijn met de belangenbehartiging bij de MDHG, maar dat zij tijdens deze ondersteuning aansluiting missen op het gebied van medisch-sociale voorzieningen. De leden willen kortere lijnen vanuit de MDHG met deze voorzieningen zien. Ook geven de leden aan dat zij graag zien dat de MDHG een belangenvereniging voor harddruggebruikers blijft en niet uitbreidt tot een maatschappelijk werk organisatie of een vereniging voor andere doelgroepen. Intensivering van de samenwerking van de MDHG met medisch-sociale voorzieningen zal worden gewaardeerd door de leden. Zij missen ervaringsdeskundigheid en eigen regie bij deze voorzieningen. De MDHG kan in de toekomst ondersteunen om een beleidsverandering tot stand te brengen. 7 Uit dit onderzoek blijkt dat de leden meer focus willen zien, tijdens medisch-sociale ondersteuning, aangepast op de leeftijdscategorie van de leden. De leden behoren bijna allemaal tot de vijftig plus doelgroep, wat betekent dat in toenemende mate psychische en somatische klachten zich voor zullen doen. Voor de MDHG is een rol weggelegd om zich meer te verdiepen in de medisch-sociale zorg voor de leden door middel van actief deelnemen aan overleggen en signaleringen op de juiste plek aankaarten. Ook zal de MDHG door dit signaal aan te dragen bij medisch-sociale voorzieningen, ziekenhuizen, huisartsen, beleidsmakers, de Gemeente Amsterdam en eventueel Wethouders, ervoor kunnen zorgen dat de belangen en wensen van haar leden behartigd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk