De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positief diffuus, op weg naar public value : een casestudie naar ervaren kansen en belemmeringen door het netwerk gebiedsgericht werken in De Baarsjes, Amsterdam West

Open access

Positief diffuus, op weg naar public value : een casestudie naar ervaren kansen en belemmeringen door het netwerk gebiedsgericht werken in De Baarsjes, Amsterdam West

Open access

Samenvatting

Voor dit onderzoek uitgevoerd in het kader van de Master Urban Managementazijn zeven randvoorwaarden opgesteld die ontwikkeld dienen te zijn, willen de leden de samenwerking als succesvol ervaren. De randvoorwaarden zijn: â ¢ Betrokken bij ontstaan netwerk* â ¢ Communicatie over de beoogde public value* â ¢ Gezamenlijk optreden* â ¢ Vertrouwen â ¢ Afhankelijkheid â ¢ Tijd* â ¢ Urgentie De randvoorwaarden met een asterisk zijn niet of in mindere mate ontwikkeld, zo toont het onderzoek. Deze vier randvoorwaarden beschrijven de structuur van de samenwerking. Op de structuuraspecten, zoals de dominante rol van de Centrale stad, hebben de leden onvoldoende grip. De drie overige randvoorwaarden die wel ontwikkeld zijn beschrijven de cultuur van de samenwerking en hoe de leden van het netwerk de samenwerking ervaren. De geïnterviewden van dit onderzoek benoemen het ontbreken van een gezamenlijk geschetste visie - de zogenaamde public value van het netwerk - als belemmering te ervaren voor het vormgeven van een goede samenwerking. Ook de dubbele rol van het stadsdeel leidt tot belemmeringen bij het tot stand brengen van een goede samenwerking. Tegelijkertijd benoemen de geïnterviewden een positieve diffusie te ervaren op de aanwezige rolvermenging. De rolvermenging is verwarrend omdat er niet openlijk over gesproken wordt, iets dat zij wel wensen. En, zo geven zij aan, rolvermenging past bij gebiedsgericht werken: â Je komt als mens de straat op, niet als instituut. Doorverwijzen doen we niet meer. Je kijkt naar wat je kunt met de betreffende vraag en haalt daarna iemands expertise erbijâ . De leden ervaren unaniem dat de samenwerking positief aan het kantelen is. â Het is nog een heel proces, maar er zit beweging inâ . Om dit kantelproces aan te jagen heeft een focusgroep, bestaande uit vier leden van de drie teams, benoemd alsnog de public value met elkaar te willen schetsen. Mede vanwege dit onderzoek is afgesproken dat er een bijeenkomst georganiseerd wordt om de public value met elkaar op te stellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaster Urban Management
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk