De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bûsebaas : Een kwalitatief onderzoek naar een project voor jongeren met een verhoogd risico op financiële problemen

Open access

Bûsebaas : Een kwalitatief onderzoek naar een project voor jongeren met een verhoogd risico op financiële problemen

Open access

Samenvatting

Het project Bûsebaas in Leeuwarden is in deze scriptie onderzocht. Dit project richt zich op jongeren uit kwetsbare wijken en tracht de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Het is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Als eerst is er een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij verschillende bronnen zijn onderzocht. Daarna zijn er interviews gehouden en tot slot is er een terugkoppeling gegeven naar de beroepspraktijk in de vorm van een artikel. Er kwamen verschillende signalen naar voren dat deze jongeren moeilijk bereikbaar zijn, maar dat zij wel hulp nodig hebben. Ook werd er informatie gegeven over de leeftijdsfase waar de jongeren in verkeren en wat voor gevolgen dit heeft. Dit onderzoek kijkt naar de behoeften van de jongeren tijdens de deelname aan het project. De volgende vragen zijn onderzocht: Hoofdvraag: ‘Op welke wijze sluit Bûsebaas aan op de behoeften van jongeren bij de aanpak naar financiële zelfredzaamheid?’ Deelvragen: 1. Wat is momenteel de werkwijze van Bûsebaas om aan te sluiten bij de jongeren? 2. Hoe hebben de jongeren hun deelname aan Bûsebaas ervaren? 3. Wat hebben de jongeren gemist tijdens het traject van Bûsebaas? 4. Hoe kunnen de professionals van Bûsebaas betere aansluiting vinden volgens de jongeren? Uit de resultaten bleek dat de jongeren erg positief zijn over Bûsebaas. Ze gaan er met plezier naartoe en geven aan weinig verbeterpunten te hebben voor het project. De professionals zijn positief over de resultaten en geven aan een paar punten te hebben tot verbetering van het project. In de interviews kwam naar voren dat er verschillende manieren worden ingezet om goed aan te sluiten op de jongeren. Er wordt bijvoorbeeld niet gewacht tot de jongeren zelf om hulp komen vragen, maar er wordt preventief op de jongeren afgestapt. De professionals stappen in het territorium van de jongeren en verdiepen zich ook in de leefwereld van de jongeren. Zo wordt er ook contact gelegd via social media. De jongeren gaven in de interviews aan dat de sfeer tijdens de workshops werd ervaren als een vrijetijdsbesteding, in plaats van een echte workshop. De inhoud van de workshops is gericht op onderwerpen die voor de jongeren van belang zijn, waardoor het voor de jongeren interessant blijft om er naartoe te gaan. Als terugkoppeling naar de beroepspraktijk is er een artikel opgestuurd naar het Vakblad Sociaal Werk. Op deze manier wordt de aanpak van Bûsebaas mogelijk verspreidt over de lezers van het vakblad. Dit zijn sociaal werkers die deze factoren van aansluiting kunnen gebruiken in de hulpverlening. Mogelijk wordt het hiermee makkelijker om de moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk