De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Dat ik zonder kleerscheuren weer thuiskom": Een onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder flexmedewerkers van het Leger des Heils Amsterdam

Open access

"Dat ik zonder kleerscheuren weer thuiskom": Een onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder flexmedewerkers van het Leger des Heils Amsterdam

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek is ontstaan uit diverse signalen die ik, Chiara Nuijens, opving vanuit het werkveld van het sociaal werk. Gesignaleerd werd dat diverse flexmedewerkers, werkzaam bij het Leger des Heils Amsterdam, gevoelens van onveiligheid ervaarden op de werkvloer van diverse afdelingen. Dit riep diverse vragen bij mij op en daarom besloot ik om verder te gaan met dit onderwerp. Uit de literatuur kwam naar voren dat veiligheid een erg subjectief begrip is. Tevens kwam er naar voren dat het gevoel van veiligheid door meerdere factoren beïnvloed kan worden. Daarom wilde ik binnen dit onderzoek ook kijken welke factoren de meeste impact hebben op het gevoel van veiligheid. Er is daarom onderzocht welke invloed de doelgroep kan hebben op het gevoel van veiligheid, of de protocollen en trainingen een invloed hebben hierop en hoe de omgang met collega’s betrekking heeft op het gevoel van veiligheid. Het doel van dit onderzoek was om te laten zien aan de organisatie en dan met name het team flexpool, hoe de flexmedewerkers de veiligheid ervaren op de werkvloer. Door middel van de resultaten konden zij terug zien of de huidige maatregelen voldoende waren of dat er nog verbeterpunten benoemd werden. Het betreft een kwalitatief onderzoek en om tot de benodigde data te komen, heb ik in totaal 8 flexmedewerkers geïnterviewd. Dat waren respondenten van verschillende leeftijden, minimaal twee maanden in dienst en er zijn zowel mannen als vrouwen geïnterviewd. Uit de resultaten is gebleken dat uiteindelijk de helft van de respondenten aangaf zich wel veilig te voelen op de werkvloer. Wel zijn er bepaalde factoren die een impact kunnen hebben op het gevoel van veiligheid dat ze ervaren. De doelgroep blijkt de grootste factor te zijn die hier een invloed op heeft. Met name bepaalde gedragingen, zoals agressief zijn, gewelddadig en het onder invloed zijn van middelen, werd het meest benoemd. De eigen houding en instelling van de flexmedewerkers zelf is daarentegen ook bepalend voor de reacties vanuit de doelgroep. Daarnaast kwam naar voren dat de medewerkers meer duidelijkheid willen over de protocollen en trainingen. Wel is het gevoel van veiligheid bij de helft toegenomen na het volgen van de verplichte trainingen. Tot slot kon er over de collega’s gezegd worden dat de flexmedewerker zich veiliger voelt als er meerdere collega’s op de groep staan. Daarnaast is communicatie tussen collega’s een belangrijke factor als het gaat om vertrouwen en het gevoel van veiligheid. De respondenten gaven ook aan dat ze willen zien dat het contact tussen de flexpool en de flexmedewerkers verbeterd wordt. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat de organisatie en dan voornamelijk de flexpool, zich meer bewust is van de ervaringen en gevoelens van de medewerkers, als er wordt gekeken naar de veiligheid. Het onderzoek bevestigde voor hen de signalen en punten waar ze al meer in het investeren waren, maar het is nu wel duidelijker hoe de flexmedewerkers een gevoel van veiligheid ervaren. Tevens kwam er uit dit onderzoek een aantal aandachtspunten, waar ze nu meer tijd aan gaan besteden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk