De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

5e Dag van het sportonderzoek (DSO) 2014

5e Dag van het sportonderzoek (DSO) 2014

Samenvatting

Verandering in ervaren stress en herstel bij teamsporters: gezond vs. geblesseerd. Teamsporters hebben een hoog blessure risico. Verondersteld wordt dat psychosociale stress enherstel bijdragen aan het blessurerisico. Zo zal een sporter die veel stress heeft van werk of studiedezelfde fysieke belasting zwaarder ervaren. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de matevan ervaren stress en herstel. Het doel van deze studie is om te kijken of veranderingen in ervarenstress en herstel discrimineren tussen gezonde en geblesseerde sporters gedurende een seizoen.MethodenIn het kader van de Groningen Monitoring Athletic Performance Study (MAPS) zijn gedurende 2seizoenen in totaal 160 teamsporters gemonitored, de data van 1 seizoen van 86 mannelijke envrouwelijke teamsporters is geanalyseerd voor deze deelstudie. Om inzicht te krijgen in de ervarenstress en herstel hebben de sporters elke 3 weken de Nederlandstalige RESTQ-Sport ingevuld. Er zijn verschilscores berekend over iedere 3 weken voor de 4 hoofdschalen en de 19 subschalen van deRESTQ-Sport om te kijken naar verandering over het seizoen. Blessures zijn gedurende het seizoengeregistreerd volgens het FIFA registratie systeem. Aan iedere 3-weekse periode is voor iedereteamsporter een blessure status toegekend: gezond, geblesseerd geraakt of is geblesseerd. Met behulp van een one-way ANOVA is gekeken naar verschillen in de gemiddelde verschilscore in ervaren stress en herstel over het seizoen tussen de drie groepen teamsporters. Resultaten Sporters met een blessure hebben significant (p≤0.05) meer “Sport Stress” ervaren over devoorafgaande periode ten opzichte van gezonde sporters en sporters die een blessure hebbengekregen. De score op de subschaal “fitheid/ blessures” is bij gezonde sporters significant (p≤0.05) gedaald over de voorgaande periode ten opzichte van de geblesseerde sporters die toename op deze schaal lieten zien. Op de subschaal “fitheid/ in vorm zijn” hebben gezonde sporters significant (p≤0.05)beter gescoord ten opzichte van sporters die een blessure hebben gekregen of geblesseerd waren. Bijde laatste twee groepen waren de scores juist slechter geworden in de voorafgaande periode. Discussie/ConclusieSporters laten voorafgaand aan het krijgen van een blessure een achteruitgang zien in ervaren “fitheid/ in vorm zijn” ten opzichte van gezonde sporters. Sporters die geblesseerd zijn laten ook tijdens de blessure andere verandering in ervaren stress en herstel zien. Teamsporters met verschillende blessure statussen lijken dus andere veranderingen aan te geven in ervaren stress en herstel. De monitoring van veranderingen in ervaren stress en herstel kan handvaten geven voor zowel preventie als herstel van blessures bij teamsporters.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2014-10-30
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk