De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van het Dutch Position Statement AVP

Ontwikkeling van het Dutch Position Statement AVP

Samenvatting

Binnen de Nederlandse Audiologische Centra wordt verschillend omgegaan met kinderen die problemen ervaren met het luisteren en verstaan in complexe luistersituaties; ook wel auditieve verwerkingsproblemen (AVP) genoemd. (Inter)nationaal is er discussie over de vraag of AVP gezien moeten worden als een unieke klinische entiteit en over hoe kinderen in deze doelgroep het beste gediagnosticeerd en verwezen kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is om eenduidigheid te bereiken ten aanzien van de diagnostiek en benadering van deze doelgroep. In twee systematische literatuurreviews is gekeken naar de kenmerken van kinderen met (vermoedelijke) AVP in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen en in vergelijking met kinderen die gediagnosticeerd zijn met een andere ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld een taalstoornis, dyslexie of ADHD). Daarnaast heeft er focusgroepenonderzoek plaatsgevonden onder professionals van audiologische centra en is er een Delphistudie uitgevoerd onder 5 logopedisten en 8 audiologen uit dezelfde doelgroep en zijn op basis hiervan stellingen geformuleerd en voorgelegd aan 21 logopedisten, 14 audiologen en 8 psychologen. De gezamenlijke uitkomsten van deze studies vormen de onderlegger voor het ‘Dutch Position Statement AVP’. Het doel van het Position Statement is het bieden van handvatten aan professionals op het gebied van het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met mogelijke auditieve verwerkingsproblemen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2016-09-30
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk