De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krimpcafé on tour

Krimpcafé on tour

Samenvatting

Krimpende woonkwaliteit?.Lezing Krimpcafé (Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland)Een gevreesd effect van krimp is de dalende kwaliteit van de woonomgeving.De media schetsen keer op keer een schrikbeeld over het wegtrekkenvan voorzieningen, het sluiten van scholen, leegstand van woonpandenen verloedering. Een aantal gemeenten in de noordelijke provincies heeftinderdaad te maken met dit soort negatieve effecten, (mede)als gevolg vanbevolkingsdaling. Het is echter onduidelijk hoe deze effecten de kwaliteit vande woonomgeving in de toekomst zullen beïnvloeden. Ten eerste zijn effectenvan bevolkingsdaling moeilijk te voorspellen en pakken op verschillendesoorten plaatsen anders uit. Ten tweede is onduidelijk welke aspecten ‘eengoede woonkwaliteit’ vormen.

OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2012-10-11
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk