De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementeren en leren

de implementatie en de daaruit volgende lessen van een ouderbetrokkenheidsmodule ter stimulering van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied

Implementeren en leren

de implementatie en de daaruit volgende lessen van een ouderbetrokkenheidsmodule ter stimulering van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied

Samenvatting

Met deze studie wordt (a) inzicht verkregen in de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All die gericht is op het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied door ouders met een kind in groep 3, 4 of 5, en worden (b) lessen getrokken die nuttig zijn bij de toekomstige implementatie van deze of vergelijkbare ouderbetrokkenheidsmodulen. Zeven Groningse basisscholen met relatief en absoluut veel kinderen in achterstandssituaties hebben gedurende drie schooljaren (van 2015/2016 tot en met 2017/2018) de ouderbetrokkenheidsmodule geïmplementeerd. Op die scholen zijn na de implementatieperiode 22 professionals geïnterviewd. Op basis van de interviewgegevens zijn twee dimensies van implementatie geanalyseerd: mate (welke vooraf vastgestelde kernelementen van de module zijn geïmplementeerd?) en proces (hoe goed zijn deze kernelementen geïmplementeerd?). De mate van implementatie is gescoord als laag, gemiddeld, of hoog. Gebleken is dat één school een gemiddelde mate van implementatie heeft behaald en de overige zes scholen een lage. Met de beschrijvingen van het proces van implementatie is deze informatie geduid. De uitkomst van onze analyses is dat een hogere mate van implementatie van een ouderbetrokkenheidsmodule afhankelijk is van (1) de inbedding van de innovatie in de organisatorische structuur van de school, (2) de aanwezigheid van een gemotiveerde trekker die zich in zijn of haar rol gesteund voelt door collega’s en leidinggevenden, (3) de noodzaak die het schoolteam voelt voor het implementeren van kernelementen van de module, (4) het enthousiasme van de betrokken onderwijsprofessionals voor de module, (5) het terugvallen op externe expertise om stagnerende implementatie gezamenlijk weer op de rit te krijgen en (6) actieve betrokkenheid en positieve reacties van ouders.

Toon meer
OrganisatieHanze
Gepubliceerd inPedagogiek Amsterdam University Press, Vol. 40, Uitgave: 1, Pagina's: 119-143
Datum2020-07-01
TypeArtikel
DOI10.5117/PED2020.1.007.AKKE
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk