De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhaal achter de stilte

Werken met verhalen binnen dramatherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het verhaal achter de stilte

Werken met verhalen binnen dramatherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over cliënt J, een 6-jarige jongen met internaliserende problemen en
een inadequate emotieregulatie vanuit een problematische gehechtheid. Er wordt
onderzocht in hoeverre het werken met verhalen binnen dramatherapie een resultaat heeft
op de probleemgebieden van de cliënt.

Hoofdvraag:
In hoeverre heeft de interventie ‘Werken met verhalen binnen dramatherapie’ resultaat op
de internaliserende problemen van cliënt J met emotieregulatie-problematiek vanuit een
problematische gehechtheid?

De vraagstelling is onderzocht middels de systemische N=1 methode. De N=1 methode is
een casestudy die bestaat uit één cliënt. De respondenten voor dit onderzoek zijn ouders,
leerkracht, intern begeleider van school en de dramatherapeut van het kind.
De meetinstrumenten zijn de Goal Attainment Scaling (GAS-lijst, ingevuld door ouders,
leerkracht en intern begeleider op drie meetmomenten) en de Vragenlijst executieve
functies voor 5-18-jarigen (BRIEF-oudervragenlijst, ingevuld door de ouders op twee
meetmomenten). Hiernaast zijn interviews met topics afgenomen bij de ouders, de
leerkracht en intern begeleider en heeft een tussenevaluatiegesprek met het netwerk
plaats gevonden. Om het resultaat van de interventie in het medium aan te tonen, is er
gebruik gemaakt van een mediumtopiclijst ingevuld door de onderzoeker en is een
interview met de dramatherapeut van de cliënt afgenomen.

Uit de resultaten blijkt dat er een verbetering te zien is op de internaliserende problemen
van de cliënt. De respondenten rapporteren positieve veranderingen op het gebied van
verbale uiting in de vragenlijsten en in de interviews. Deze veranderingen komen ook in
het mediumgedrag terug in vorm van meer wederkerigheid in contact met de therapeut
en meer gebruik van stem in het samenspel. Op het gebied van emotieregulatie is een
vooruitgang op het gebied van emotiebegrip te zien. De cliënt is nu in staat om emoties
bij anderen te benoemen en te koppelen aan gebeurtenissen in zijn dagelijks leven.

In de discussie worden een aantal factoren besproken, welke een rol zouden kunnen spelen
in de vertraging van het therapieproces zoals de wisseling van leerkracht op school en de
corona-pandemie, welke allebei voor minder stabiliteit en veiligheid hebben gezorgd. Ook
de duur van de interventieperiode staat ter discussie, omdat het opbouwen van contact en
veiligheid in de therapie langer heeft geduurd dan verwacht. Op basis hiervan wordt
aanbevolen om een mogelijk vervolgonderzoek gedurende een langere tijdsperiode uit te
voeren en bij de keuze van meetinstrumenten de focus op het verschil tussen
internaliserende en externaliserende problemen met betrekking tot emotieregulatie te
leggen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2021-05-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk