De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geluk bij ouderen

Rapportage onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geluk bij ouderen

Rapportage onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek uit 2014 van Hof en Hiem is naar voren gekomen
dat de bewoners erg tevreden zijn met hun verblijf en zorg in Talma Hiem. Dit
cliënttevredenheidsonderzoek onderzocht echter niet de kwaliteit van leven en dus ook niet het geluk
van de bewoners. Het is voor Talma Hiem niet duidelijk in welke mate de bewoners "geluk" ervaren en
welke factoren hieraan bijdragen. Het is voor Talma Hiem van belang dat zij goed inzicht hebben in de
gelukservaring van de bewoners om zo de kwaliteit van leven te behouden of verbeteren.
Resultaten:
Na het toepassen van de in- en exclusiecriteria is de beoogde populatie uitgekomen op 43 chronisch
zieke ouderen woonachtend in Talma Hiem. Door omstandigheden zijn er uiteindelijk 28 enquêtes
afgenomen, deze zijn gebruikt voor de analyse.

Trefwoorden
PartnerTalma Hiem, Balk
Datum2015-12-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk