De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesevaluatie Affectregulerende Vaktherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procesevaluatie Affectregulerende Vaktherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een procesevaluatie, uitgevoerd door een student-onderzoeker, waarin de volgende hoofdvraag centraal staat: In hoeverre wordt de ArVT interventie uitgevoerd volgens plan en hoe wordt de uitvoering van de ArVT interventie ervaren door cliënt en netwerk?

Deze procesevaluatie is van belang voor de beroepsgroep vaktherapie op meerdere manieren. Vaktherapie moet zich wetenschappelijk gaan bewijzen. Om een goede fundering tot stand te brengen, kan een procesevaluatie voorafgaan.

Deelvraag 1 (Welke therapeutische handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld volgens de ArVT interventie?). Voor het beantwoorden van deze deelvraag worden video’s geobserveerd door drie student-onderzoekers. De student-onderzoekers observeren beeldende therapievideo’s van twee participerende beeldend therapeuten en hun cliënten. Aan de hand
van de video’s worden interventietechnieken gescoord. Over het algemeen wordt zeer positief gescoord op de video, met een aantal uitzonderingen. Echter is deze informatie breed te interpreteren.

Deelvraag 2 (Hoe waarderen de cliënten en netwerk de behandeling volgens de ArVT interventie?) wordt beantwoord door middel van het afnemen van een enquête bij het netwerk van de cliënt en de cliënt zelf. De resultaten zijn heel positief. Echter zijn de resultaten van de cliënten als redelijk onbetrouwbaar gebleken.

Deelvraag 3 (Wat zijn volgens de therapeut, cliënt en het netwerk succes- en
faalfactoren?) wordt beantwoord door het interviewen van twee beeldend therapeuten, twee cliënten en twee netwerkleden. Alle deelnemers noemen veel succesfactoren en weinig faalfactoren. De beeldend therapeute n benoemen verschillende faalfactoren, die met name gaan over het inzetten van de ArVT interventie en de manier waarop de ArVT interventie op meerdere manieren te interpreteren is.

De hoofdvraag is op meerdere vlakken positief te beantwoorden, hoewel er ook een aantal resultaten onvoldoende betrouwbaar zijn om een conclusie te trekken. Overigens is de data niet in te zetten om te generaliseren naar andere beeldende vaktherapeuten. Er worden daarom verschillende aanbevelingen benoemd, zoals het vergroten van de onderzoekspopulatie.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2021-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk