De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De CRDL als improvisatorische muziektherapie bij een oudere vrouw met dementie en apathie ter vermindering van apathie: Een systemisch N=1 onderzoek.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De CRDL als improvisatorische muziektherapie bij een oudere vrouw met dementie en apathie ter vermindering van apathie: Een systemisch N=1 onderzoek.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de resultaten van de invloed van de CRDL(Cradle) als improvisatorische muziektherapie op de vermindering van apathie bij een oudere vrouw met dementie en apathie.

Als onderzoeksmethode is de systemische N=1 methode toegepast, gebruikmakend van zowel kwalitatief als kwantitatieve dataverzamelingsmethoden. Participanten waren mevrouw S., een oudere vrouw met dementie en apathie en haar netwerk. Mevrouw S. woont in het verpleeghuis.

Er zijn vragenlijsten, interviews en muziektherapeutische observaties gedaan om gegevens te verzamelen in dit onderzoek.

Als interventie is muziektherapie toegepast, gebruikmakend van de CRDL en muziektherapeutische Bruscia technieken om contact te leggen tussen therapeut en cliënt in een muzikale improvisatie ter vermindering van apathie.

De resultaten van het onderzoek waren zowel in het kwantitatieve als ook in het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek aantoonbaar effectief ervaren door het formele en het informele netwerk van cliënt en muziektherapeut-onderzoeker. Uit de kwantitatieve analyse kwam naar voren dat er sprake is van een groot effect en een significante vooruitgang, omdat de mate van apathie is afgenomen. Uit de kwalitatieve analyse bleek dat het netwerk en muziektherapeut-onderzoeker veranderingen hebben ervaren in de verschillende gedragscategorieën waarop gescoord is. Er is sprake van een verandering in gedrag, meer activatie en minder vervlakking van emoties.

De conclusie van het onderzoek is dat er sprake is van een positief effect op de vermindering van apathie bij mevrouw S. met dementie en apathie na toepassing van de CRDL.

Aanbevolen wordt om deze interventie voort te zetten bij deze cliënt, in te zetten bij cliënten met dezelfde problematiek en verder te ontwikkelen door middel van nieuw praktijkgericht onderzoek met als doel meer inzicht te krijgen op het effect van het inzetten van de CRDL als muziektherapie en de multisensorische stimulatie op het gebied van verschillende zintuigen en de therapeutische relatie.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2021-03-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk