De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inrichtingsplan Ecologische Verbindingszone "Easterskar - Tjonger"

een onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden voor een gebied dat ingericht moet worden als Ecologische Verbindingszone voor Grote vuurvlinder en Zilveren maan

Open access

Inrichtingsplan Ecologische Verbindingszone "Easterskar - Tjonger"

een onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden voor een gebied dat ingericht moet worden als Ecologische Verbindingszone voor Grote vuurvlinder en Zilveren maan

Open access

Samenvatting

In opdracht van It Fryske Gea (IFG) is een inrichtingsplan geschreven voor een nog in te richten verbindingszone. Het in te richten gebied betreft een strook grasland van ca. 20 ha grasland, voormalige landbouwgrond, aangekocht door IFG. Deze strook moet een functie krijgen als natte verbindingszone tussen Easterskar en Tjonger (en andersom). In de huidige situatie zullen veel dieren zich niet verplaatsen van deTjonger naar het Easterskar en omgekeerd omdat de inrichting voor de gidssoorten niet aantrekkelijk is. Om de verschillende leefgebieden met elkaar te kunnen verbinden is het dus belangrijk dat deze verbindingszone op de juiste manier wordt ingericht.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
It Fryske Gea
Datum2010-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk