De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar grensoverschrijdende verschillen van Natura 2000 gebieden van de Provincie Limburg met België en Duitsland

Open access

Onderzoek naar grensoverschrijdende verschillen van Natura 2000 gebieden van de Provincie Limburg met België en Duitsland

Open access

Samenvatting

In het kader van het Europees Natura 2000 netwerk zijn in de provincie Limburg Natura 2000 gebieden aangewezen. Elk Natura 2000 gebied is aangewezen voor de bescherming van een of meerdere habitattypen en/of soorten. Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke natuurdoelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. De provincie Limburg wordt aan twee kanten omringd wordt door buurlanden Duitsland of België die (als lidstaat van de Europese Unie) ook Natura 2000 gebieden hebben aangewezen. Tijdens de aanwijzing van Nederlandse Natura 2000 gebieden is nagenoeg geen aandacht besteed aan Natura 2000 gebieden die vlak over de grens gelegen zijn. Omdat de verwachting is dat in 2015 een landelijke evaluatie van de aanwijzingen van de Natura 2000 gebieden zal plaatsvinden heeft dit onderzoek zich gericht op het inzichtelijk maken van de verschillen in aanwijzingen tussen aangrenzende Natura 2000 gebieden in de provincie Limburg. Dit onderzoek dient een tweeledig doel. Enerzijds geeft het de provincie Limburg inzicht of de aangewezen natuurdoelen voldoende aansluiten op aangrenzende buitenlandse natuurdoelen, anderzijds of met het oog op de resultaten wijzigingen of natuurdoelen nog toegevoegd dienen te worden. Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat Nederland voor de Limburgse grensgebieden minder natuurdoelen heeft aangewezen dan zijn buurlanden. Bovendien komen de aangewezen Nederlandse natuurdoelen veelal niet met de buitenlandse natuurdoelen overeen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
Datum2015-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk