De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe Blauw beheer Groene resultaten kan opleveren

effecten van beheer en onderhoud van beken en kleine rivieren op de daaraan verbonden functies

Hoe Blauw beheer Groene resultaten kan opleveren

effecten van beheer en onderhoud van beken en kleine rivieren op de daaraan verbonden functies

Samenvatting

Bij de Nederlandse waterschappen is er een grote behoefte aan kennis over de effecten van beheer en onderhoud op de functies van beken en aan het onderling delen van deze kennis. Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de belangrijkste functies van een beek, van de verschillende maatregelen die ingezet worden bij het onderhoud van een beek en van de effecten van aanpassingen van deze onderhoudsmaatregelen op de verschillende functies. De inventarisatie is voor een groot deel uitgevoerd door interviews te houden met de bij beekonderhoud betrokken medewerkers van de waterschappen, die beken in hun beheer hebben. Voor een volledig beeld zijn zowel hydrologen, ecologen als uitvoerders gevraagd te helpen een beeld te vormen van de huidige situatie. Daarnaast zijn buiten de waterschappen personen benaderd die invloed ondervinden van de aanpassingen in het beekonderhoud. Hiervoor is de recreatiesector benaderd, de agrarische sector en een cultuurhistorische vereniging. Om de intuïtieve resultaten van de gesprekken wetenschappelijk te onderbouwen is, waar mogelijk, gebruik van gemaakt van bestaande literatuur.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk